Now showing items 1-4 of 4

  • Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse 

   Høyheim, Gry (The University of Bergen, 2014-09-01)
   Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
   Master thesis
  • En samtale med fienden - Cheap talk og samarbeid 

   Ekerheim, Morten Bessesen (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Jeg har i denne oppgaven studert når kommunikasjon mellom konkurrenter i et marked kan føre til redusert konkurranse og gi økte priser. Oppgaven presenterer ulike syn på effektiviteten av "cheap talk" i både teoretiske og ...
   Master thesis
  • Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres 

   Pedersen, Jens Petter Grini (The University of Bergen, 2016-09-01)
   Oppgaven har en todelt problemstilling. For det første ønsker den å svare på hvorvidt lojalitetsrabatter påvirker konkurransen på en positiv eller negativ måte. For det andre vil den forsøke å avklare hvilken konkur ...
   Master thesis
  • Tapsaversjon i et konkurrerende Newsvendor-problem 

   Hektoen, Ola Helseth (The University of Bergen, 2016-06-01)
   I denne oppgaven utvides det klassiske Newsvendor-problemet til å gjelde for to tapsaverse selgere i samme marked. Formålet med oppgaven er å formulere et problem som er nærmere det problemet som virkelighetens «avisselgere» ...
   Master thesis