Now showing items 1-2 of 2

  • Eksklusivavtalar og investering 

   Sandvik, Håvard Mork (The University of Bergen, 2015-05-31)
   Ein eksklusivavtale er ein kontraktfesta klausul mellom aktørar på ulike ledd i ei vertikal verdikjede. Avtalen hindrar ein eller fleire aktørar frå å drive handel med andre enn den eksklusive partnaren. Eit døme er ein ...
   Master thesis
  • En konkurranseøkonomisk analyse av ulike motiver for å bruke en kategorikaptein. 

   Hartveit, Knut Johannes Liland (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Denne masteroppgaven er en teoretisk gjennomgang av kategorikapteinordningen. En kategorikaptein er en produsent som blir valgt til å hjelpe til med kategoristyring for en bestemt produktkategori. Det innebærer at den ...
   Master thesis