Now showing items 1-1 of 1

  • Gardens at remote lighthouses along the Norwegian coast. A botanical project 

   Moe, Dagfinn; Salvesen, Per Harald; Åsen, Per Arvid (Edipuglia, 2009)
   Et fyrhageprosjekt ble startet i 2002 med den målsetting, så langt det lot seg gjøre, å dokumentere bruk av hageplanter på norske fyrstasjoner. I løpet av prosjektet ble data fra vel 80 av et totalt antall på 207 fyr ...
   Peer reviewedChapter