Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Håkon Ronold
dc.date.accessioned2017-02-17T10:00:58Z
dc.date.available2017-02-17T10:00:58Z
dc.date.issued2016-12-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/15551
dc.descriptionUpdated version. Minor revisions made.
dc.description.abstractOppgaven har som målsetting å analysere ressursrente og kapasitetsbruk i et fiskeri, med særlig fokus på den norske fiskeflåten. For å oppnå dette formuleres en todelt problemstilling. Først illustrerer oppgaven utviklingen i ressursrente og kapasitetsbruk i et fiskeri (med konstant totalkvote) innen et statisk regime. Videre beregnes den norske fiskeflåtens realiserte og optimale ressursrente ved hjelp av data for 2014. Utviklingen i ressursrente og kapasitetsbruk illustreres ved hjelp av numeriske simuleringer av to forskjellige scenario. I scenarioet med delvis åpen tilgang ender utviklingen i en stabil likevekt først når all ressursrente er borte. Dette likevektsutfallet gir en ineffektiv kapasitetsbruk. I scenarioet der et rederi blir tildelt totalkvoten ender utviklingen i en likevekt når flåtesammensettingen gir fangst lik totalkvoten, slik at ressursrenten blir optimalisert. Dette likevektsutfallet gir en effektiv kapasitetsbruk. I oppgavens andre del presenteres en lineær programmeringsmodell til maksimering av ressursrente i den norske fiskeflåten. Ved bruk av data for 2014 måler jeg den norske fiskeflåtens ressursrente til å variere fra -0,02 milliarder NOK til 1,7 milliarder NOK avhengig av hvilket avkastningskrav som brukes. Videre måler jeg flåtens optimale ressursrente til å variere fra 2,52 milliarder NOK til 4,75 milliarder NOK avhengig av hvilke forutsetninger som gjøres for avkastningskrav og kvotebindinger. Jeg argumenterer for at differansen mellom realisert og optimal ressursrente antyder at fiskeflåten opptrådde ineffektivt i 2014. I oppgavens avslutning konkluderer jeg at til tross for enkelte likheter mellom funnene i oppgavedel 1 og 2, er det vanskelig å trekke noen klare paralleller. Dette kommer av at modellene bygger på helt forskjellige forutsetninger. Numeriske simuleringer og databehandling er gjort i Microsoft Excel 2011, mens all programmering og grafisk fremstilling er gjort i Matlab R2015a. Oppgaven er skrevet i Scientific Workplace 6.0.eng
dc.format.extent2779871 bytesen_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetet i Bergen (UiB)eng
dc.titleRessursrente og kapasitetsbruk i et fiskeri - med særlig fokus på den norske fiskeflåteneng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMastereng
dc.type.courseECON390eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus734103eng
dc.type.programMASV-SØKeng
dc.date.updated2017-02-17T09:58:34Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record