Show simple item record

dc.contributor.authorHaukeberg, Morten Joki
dc.date.accessioned2017-07-03T09:43:34Z
dc.date.available2017-07-03T09:43:34Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.date.submitted2017-06-29T22:00:08Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/16139
dc.description.abstractI denne masteroppgaven analyserer og diskuterer jeg fremstillingen av nettlagringstjenester i avisene Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen. Dette gjør jeg gjennom en kvalitativ tilnærming og metaforanalyse av avisartikler fra disse tre avisene, for å se hvordan de fremstiller nettlagringstjenester ved hjelp av metaforer. I denne oppgaven undersøkte jeg disse tre avisene i perioden mellom 2010 og 2011, fordi det var i denne perioden denne teknologien ble populær ut i fra et forbrukerperspektiv. Den andre tidsperioden som ble undersøkt var i 2013, fordi Edward Snowden sine avsløringer skapte blant annet en stor debatt om nettlagringstjenester. I denne oppgaven viser jeg at disse tre avisene brukte spesielt sky-metaforen, personifikasjon og forretning-metaforen i et metaforisk scenario som var med på å forklare hva nettlagringstjenester er for noe. Samtidig ble sikkerhet- og bunker-metaforen brukt i denne perioden sammen med spionasje-metaforen, som involverte et metaforisk scenario der man diskuterte datasikkerheten og lokaliseringen til nettlagringstjenester. I tidsperioden etter Snowden-avsløringene ble forretning-metaforen og sikkerhet- og bunker-metaforen kombinert i et metaforisk scenario hvor sikkerheten til bedrifter som benytter seg av nettlagringstjenester ble diskutert. Sky-metaforen og personifikasjon ble i begge tidsperioder kombinert i et metaforisk scenario, som fremstilte nettlagringstjenester som en teknologisk reise med tanke på utvikling og innovasjon, hvor man måtte stoppe opp for å diskutere personvernsutfordringer og datasikkerhet ved nettlagringstjenester.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectnettlagringstjenestereng
dc.subjectEdward Snowdeneng
dc.subjectkvalitativ tekstanalyseeng
dc.subjectnettskyeneng
dc.subjectmetaforanalyseeng
dc.subjectdatasikkerheteng
dc.subjectpersonvernsutfordringereng
dc.titleSvevende forventninger. Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen sin fremstilling av nettskyen: en metaforanalyseeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i medievitenskapeng
dc.type.courseMEVI350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus735116eng
dc.type.programMASV-MEVIeng
dc.date.updated2017-06-29T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode15-17-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record