Show simple item record

dc.contributor.authorMeidell, Camilla
dc.date.accessioned2017-07-31T11:42:33Z
dc.date.available2017-07-31T11:42:33Z
dc.date.issued2017-07-26
dc.date.submitted2017-07-25T22:00:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/16152
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om elever på videregående sin bruk av visuelle løsningsstrategier i møte med sannsynlighetsoppgaver. Formålet var blant annet å undersøke hvilke ulike visuelle løsningsstrategier elever benytter seg av i møte med slike oppgaver. De andre aspektene jeg ønsket å studere var hvorfor elevene valgte strategiene og hvordan bruken av visuelle løsningsstrategier kan sees i sammenheng med misoppfatninger innenfor sannsynlighet. I studien er det blitt brukt en blandet metode. Først ble det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse hvor 38 elever deltok. Resultatene fra denne undersøkelsen ble så brukt til å velge ut fem elever til fokusgruppeintervju. Elevene var hentet fra 1P og R2 og hadde således ulik matematisk bakgrunn. Spørsmålene som ble presentert for elevene er hentet fra tidligere undersøkelser, dermed kan en anta at spørsmålene har gjennomgått kvalitetssikring. Resultatet til undersøkelsen viser at elevene bruker noen av de visuelle løsningsstrategiene som omtales i litteraturen. Av de visuelle løsningsstrategiene var det utfallslisting som ble brukt mest. Det kommer frem i intervju med elevene at noen bruker visuelle løsningsstrategier fordi de mener at dette forenkler løsningsprosessen. Andre bruker visuelle løsningsstrategier når de er usikker på oppgaven. Resultatene tyder på at det noen ganger kan hjelpe elevene å unngå de typiske feilene i sannsynlighetsregning om de benytter seg av visuelle løsningsstrategier. Det ser for eksempel ut som om visuelle løsningsstrategier, kan klargjøre utfallsrommet for elevene. Det kommer imidlertid også frem at det er noen utfordringer knyttet til bruken av de visuelle løsningsstrategiene som kan resultere i at elevene til tross for bruk av visuelle løsningsstrategier ikke klarer å se for seg hele utfallsrommet. Disse utfordringene ser ut til å finnes i sammenheng med misoppfatninger så vel som i forbindelse med manglende kunnskaper om strategien i seg selv.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleVisuelle løsningsstrategier til sannsynlighetsoppgaver - En studie av fem videregående elevers bruk av ulike visuelle løsningsstrategier i sannsynlighetsregningeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i matematikkeng
dc.type.courseMAT399Keng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus753109eng
dc.date.updated2017-07-25T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode12-11-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record