Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Øysteineng
dc.date.accessioned2006-08-08T10:40:12Z
dc.date.available2006-08-08T10:40:12Z
dc.date.issued2003eng
dc.identifier.isbn82-8088-330-4 (electronic version)eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/1633
dc.description.abstractDet har vorte utført tettleiksmålingar og lydfartsmålingar på vassløysningar av natriumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, trinatriumfosfat og kalsiumklorid. Målingane har vorte gjort for ulike konsentrasjonar i området 0,02-0,2 m og ved ulike temperaturar. Tilsvarande har vorte gjort med dei same stoffa med 20 vektprosent sukroseløysning som løysemiddel i staden for reint vatn. For to konsentrasjonar med vassløysningar av dinatriumhydrogenfosfat vart det utført lydfartsmålingar under høgtrykk i området 1-1400 bar. Ved hjelp av desse måleresultata har molare volum og molare isoterme og isentropisk kompresjonar vorte utrekna. Både partielle molare storleikar og tilsynelatande molare storleikar har vorte utrekna og samanlikna. Det viser seg at desse storleikane ikkje alltid gjev det same resultatet. Mjølk inneheld ein del kalsiumfosfat i miceller. Høgtrykkbehandling av mjølk påverkar dette kalsiumfosfatet. For å sjå nærare på løysingsevna til kalsiumfosfat under trykk vart termodynamiske storleikar for dinatriumhydrogenfosfat ved ulike trykk nytta. Ut frå desse storleikane vart endring i løysingsevna for kalsiumfosfat ved ulike trykk utrekna.no
dc.format.extent332670 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titlePartielle molare eigenskapar og løysingsevne til kalsiumfosfat ved høgtrykk studert ved hjelp av volum og kompresjon av natriumfosfat og kalsiumkolridnob
dc.typeMaster thesiseng
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Fysikalsk kjemi: 443nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record