Now showing items 21-33 of 33

  • Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metoden 

   Aarø, Leif Edvard (Research Centre for Health Promotion/Griegakademiet, Universitet i Bergen, 2007)
   Leseren skal få en forståelse av hvordan surveys kan planlegges og gjennomføres. Leseren skal også få en forholdsvis grundig innføring i den elementære statistikken og en del smakebiter på multivariat statistikk.Innledni ...
   Report
  • Kunnskapsstatus om forskning på modeller for samlivskurs 

   Mortensen, Øystein; Thuen, Frode (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2007)
   Samlivskurs er et forebyggende samlivsstyrkende tiltak, der en ved å formidle informasjon og ferdighetstrening gir par kunnskap og verktøy til å opprettholde og forbedre parforholdet. Den foreliggende rapporten har som ...
   Report
  • Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad? 

   Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Wiium, Nora (Co-Action Publishing, 2007)
   Med innføring av Kvalitetsreformen fra 2003 har det blitt sterkere fokus på gjennomføring av høyere grad. I denne artikkelen undersøker vi betydning av personlig motivasjon, strukturelle forhold og veileders engasjement ...
   Journal article
  • Utilization of health services in relation to mental health problems in adolescents: A population based survey 

   Zachrisson, Henrik D.; Rödje, Kjetil; Mykletun, Arnstein (BioMed Central, 2006-02-16)
   Background: Only a minority of adolescents reporting symptoms above case-levels on screenings for mental health seeks and receives help from specialist health services. The objective of this study was to a) examine ...
   Journal article
  • ”Empowerment i praksis”. Evaluering av Kirkens bymisjons nærmiljøarbeid - Ada 

   Mortensen, Øystein; Fosse, Elisabeth (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2006)
   En evaluering av Nærmiljøprosjektet Ada (drevet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen). Ada består av tiltakene Åpen barnehage, Bamsehiet, Home-start, og EMPO. Tiltakene er rettet inn mot sårbare familier og utsatte barn. ...
   Report
  • Evaluering av "SPIS MER" - et tiltaksprogram for å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant skolebarn 

   Iversen, Anette Christine; Samdal, Oddrun (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2006)
   I denne rapporten presenteres evaluering av "SPIS MER"; et tiltaksprogram for elever på sjette klassetrinn. Designet for evalueringen var et pre-/posttestdesign med kontroll- og tiltakskoler. Tiltaket ble gjennomført ved ...
   Report
  • Hidden Wounds: Orphanhood, Expediency and Cultural Silence in Botswana 

   Daniel, Marguerite (School of Development Studies, University of East Anglia, 2005)
   This thesis focuses on the social impact of orphanhood in Botswana, i.e. the effect that loss of parents has on children and the implications for caregivers of taking on responsibility for orphans. Historic and ongoing ...
   Doctoral thesis
  • The Association of Chronic Social Stress with Psychological Distress in Thailand 

   Charoendee, Srisuda (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   This study investigated chronic social stress emanating from troublesome interpersonal relationships, and its association with psychological distress (e.g., depressive symptoms). Five-hundred and twenty-six women and men ...
   Report
  • Chronic Social Stress and Depressive Symptoms in Adolescents 

   Aanes, Mette M. (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   The participants in this cross-sectional study were Romanian students in secondary and high schools in Bucharest. The data were collected with the assistance of the Youth to Youth Foundation of Romania. The study was ...
   Report
  • Chronic social stress and psychological distress in Russia 

   Konstantinova, Svetlana V. (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   The data for this study were collected in a cross-sectional population-based survey in 2003. A second wave of data was collected from the same participants several months later, but only the cross-sectional data are included ...
   Report
  • Småbarnsforeldre og samlivskurs. Holdninger til og barrierer mot å delta på samlivskurs i et utvalg av den norske befolkningen. 

   Mortensen, Øystein; Thuen, Frode (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   Med utgangspunkt i et landsdekkende utvalg av par med barn mellom 3 og 12 måneder er denne undersøkelsens hovedfokus på de generelle forventninger, holdninger og barrierer i forhold til å delta på samlivskurs, og hva som ...
   Report
  • The Experience of Social Strain 

   Henriksen, Sigrún Gudlaugsdóttir (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2001)
   PURPOSE The purpose of the study was to explore in-depth the experience of social strain, within the context of an epidemiological study in which a brief self measure of social strain was used. Thirteen individuals who ...
   Report
  • Assessment of Chronic Social Stress and Related Psychological Distress at the Community Level 

   Mittelmark, Maurice B.; Henriksen, Sigrún Gudlaugsdóttir; Siqveland, Johan; Torsheim, Torbjørn; Aarø, Leif Edvard (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2001)
   This is a technical report from a research programme at the University of Bergen, on the influence of the near social environment on individuals’ physical and mental health. The aim of the report is to provide background ...
   Report