Show simple item record

dc.contributor.authorMarston, Emma Ulrika
dc.date.accessioned2018-03-12T17:04:10Z
dc.date.available2018-03-12T17:04:10Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-02-12T23:00:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/17505
dc.description.abstractI processindustrin finns krav på att säkerhetsventiler ska finnas installerade på processenheter där trycket av någon orsak kan överskrida designtrycket av enheten. Det är av stor vikt att dessa säkerhetsventiler har tillräcklig kapacitet, för att avlasta den fluid som kan kräva det, vid alla olika driftsätt som körs på anläggningen i fråga. Detta arbete har till största delen innefattat beräkningar på säkerhetsventilerna som avlastar till en fackelstam på en anläggning vid Preemraff Lysekil. Arbetet startade med att modellera anläggningen (Isokrackeranläggningen) i HYSYS Aspen Tech simuleringsprogram och därefter beräknades säkerhetsventilerna utifrån det körsätt som anläggningen är designad för. Utifrån resultatet av denna modellering kunde modellen verifieras då dokumentation på dessa beräkningar tidigare gjorts. Trots vissa motsägelser visar resultatet att modellen på det stora hela är tillförlitlig för att beräkna säkerhetsventilerna med. De flesta scenariona får en förändrad avlastningsmängd och därmed en förändrad krävd mynningsarea när samma modell används för att verifiera att säkerhetsventilerna har kapacitet för det aktuella driftsätt som anläggningen kör på, vilket var huvudmålet med arbetet. Resultatet visar att det finns en säkerhetsventil som kan kräva mer undersökningar gällande det bakomliggande scenario till tryckökningen. När resultaten överfördes till simuleringsprogrammet Aspen Flare System Analyzer, för att verifiera att fackelsystemet har tillräcklig kapacitet (gällande tryck- och hastighetsgränser) för eventuella nödscenarion som kräver avlastning på anläggningen, visar resultatet att fackelstammen är dimensionerad att klara av det aktuella driftsättet på Isokrackeranläggningen.eng
dc.language.isosweeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleTeoretisk- och Praktisk Analys av Avsäkrings- och Fackelsystemet på Isokrackeranläggningen, Preemraff Lysekileng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i prosessteknologieng
dc.type.coursePRO399eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus752199eng
dc.date.updated2018-02-12T23:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode12-24-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record