Show simple item record

dc.contributor.authorBalasundaram, Anne Buwana Ranjani
dc.date.accessioned2018-03-12T17:11:11Z
dc.date.available2018-03-12T17:11:11Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-02-12T23:00:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/17506
dc.description.abstractI denne oppgaven kommer det fram hva årsaken og problemer elever på videregående kan ha i algebra som gjør at de syns algebra er vanskelig, og gjør det dårlig i dette emnet. Resultatene fra TIMSS Advanced i 2015 viser at resultatene fra 2008 til 2015 hadde en framgang i Norge, men de er dårligere i forhold til resultatene fra året 1995/98. Sammenlignet med de andre internasjonale landene som deltok i denne undersøkelsen, viste det seg at Norge gjorde det dårligere, og da spesielt innenfor temaet algebra. Dermed er resultatet fra TIMSS Advanced årsaken til at jeg ville finne ut om det virkelig er slik at norske elever på videregående skole, og som tar fordypningen i matematikk (R – matematikk) har problemer med algebra. Gjennom å lese teorier om misoppfatninger som forårsaker problemer i algebra, og ved å teste ut noen oppgaver i en R1 klasse, brukte jeg dette til å bekrefte at videregående elever faktisk kan ha misoppfatninger i algebra som gjør at de har problemer med å løse oppgaver. Resultatene jeg kom fram til i denne oppgaven var at elever har med seg misoppfatninger fra tidligere skolegang, og at det er dette som er årsaken til at elevene har vansker med algebra også på videregående, og gjør det derfor dårligere i dette emnet. Misoppfatningene elevene på videregående skole har med seg videre er basis ferdigheter i aritmetikken fra barneskolen og introduksjon i algebra fra ungdomsskolen. Årsakene til disse misoppfatningene kommer da av at elever ikke får erfaring med å generaliserer regler og metoder i aritmetikken. Ved å generalisere vil elevene oppdager et mønster ved å jobbe med tall som kjent (spesialisering), som kan brukes til å generere et generelt uttrykk for de samme regelen og metoden på noe ukjent. Dermed vil anvendelse av regler og metoder fra aritmetikken på algebra bli lettere, og elevene vil få en bedre forståelse da algebra knyttes opp mot noe de har lært tidligere, altså tallæren/tallbehandling.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleAlgebravansker. Hva er årsaken til at elevene syns algebra er vanskelig? Er det hull i grunnleggende kunnskap og/eller misoppfatninger hos elever på videregående skole som gjør at algebra er vanskelig for dem?eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i matematikkeng
dc.type.courseMAT399Keng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus753109eng
dc.date.updated2018-02-12T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode12-11-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record