Recent Submissions

  • Fornuft og kjensle – å framføre musikk av Carl Philipp Emanuel Bach 

    Hagen, Ingrid E. (The University of Bergen, 2018-02-09)
    Dette er refleksjonen i Ingrid E. Hagen sitt kunststipendiatarbeid. Med utgangspunkt i mitt personlege møte med Emanuel Bach (1714–'88) sin musikk og hans idear om musikalsk empati har eg utforska formidlinga til publikum, ...
    Artistic research