Show simple item record

dc.contributor.authorHaglund, Linda
dc.date.accessioned2018-05-11T06:17:03Z
dc.date.available2018-05-11T06:17:03Z
dc.date.issued2018-05-10
dc.date.submitted2018-05-09T22:00:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/17706
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet innenfor engelsk didaktikk og har hatt som hensikt å se nærmere på norske læreres kunnskap, holdning og tanker om elevautonomi. Studien har blitt gjennomført blant lærere som underviser i engelsk på videregående skole i VG1 studiespesialiserende, VG1 yrkesfag eller VG2 yrkesfag. Elevautonomi er et begrep man ofte ser brukt i sammenheng med fremmedspråklæring, men det har til nå blitt gjort relativt lite forskning på hva lærere tenker om elevautonomi. For å kunne belyse dette, har det ved hjelp av en spørreundersøkelse over internett blitt samlet inn både kvantitativ og kvalitativ informasjon fra lærere ved offentlige videregående skoler over hele landet. Undersøkelsen er landsdekkende med minimum to svar fra hvert fylke. Den teoretiske delen av oppgaven definerer elevautonomi, gir et innblikk i bakgrunnen for elevautonomi og viser hvordan elevautonomi er relevant for læreplanen. Teorikapittelet tar videre for seg hvorfor elevautonomi er hensiktsmessig i engelsk-klasserommet, men ser også på hva som kan gjøre det vanskelig å gjennomføre elevautonomi i praksis. Det er også satt fokus på hvordan elevautonomi kan gjennomføres i praksis. Teorikapittelet gir et innblikk i hvordan læreres oppfatninger og kognisjon kan påvirke deres undervisningspraksis, og derfor bakgrunnen for hvorfor det er viktig å undersøke læreres tanker og oppfatninger. Hensikten med denne undersøkelsen har ikke vært å konkludere hva læreres tanker og erfaringer rundt elevautonomi er. Hensikten har heller vært å starte et arbeid med å få med læreres verdifulle tanker og erfaringer rundt elevautonomi i diskusjonen rundt temaet, ettersom det til slutt er lærerne selv som aktivt må tilrettelegge for autonomi i engelsk-klasserommet. Denne studien viser at norske engelsklærere virker positive til elevautonomi, likevel er det mange av lærerne i studien som uttrykker usikkerhet rundt temaet. Det virker som om en del av lærerne syns det er vanskelig å vite hvordan man kan fremme elevautonomi i engelsk-klasserommet. Denne studien har også vist hvilke utfordringer lærerne støter på i arbeidet med elevautonomi.eng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLearner autonomyeng
dc.subjectautonomyeng
dc.subjectteacher cognitioneng
dc.titleNorwegian upper secondary EFL teachers’ attitudes, knowledge and beliefs about learner autonomyeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeEngelsk mastergradsoppgaveeng
dc.type.courseENG350eng
dc.subject.humordelevaktivitetno
dc.subject.humordVideregående opplæringno
dc.subject.humordAndrespråkno
dc.subject.humordLærerrollenno
dc.subject.humordPedagogisk praksisno
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus711124eng
dc.date.updated2018-05-09T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record