Show simple item record

dc.contributor.authorJordahl, Ane Øie
dc.date.accessioned2018-07-11T07:10:29Z
dc.date.available2018-07-11T07:10:29Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.date.submitted2018-06-27T22:00:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/17883
dc.description.abstractI det norske styringsverket har Fylkesmannen en interessant posisjon mellom stat og kommune som gjør arbeidet på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet spesielt utfordrende. Fylkesmannens rolle består i å iverksette nasjonal politikk for samfunnssikkerhet og beredskap, samordne samfunnssikkerhetsarbeidet regionalt og å oppfølge og veilede kommunene. I 2017 undersøkte Riksrevisjonen Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og de fant at balansen mellom fylkesmennenes oppgaver og resultater er bedre sammenlignet med tidligere. Likevel eksisterer det store forskjeller i utøvelsen av beredskapsarbeidet mellom fylkene, og styringen er fortsatt er preget av utfordringer. På bakgrunn av dette er det interessant å studere Fylkesmannens vertikale samordningsrolle. Med feste i samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet, omhandler studien de forholdene som påvirker Fylkesmannens vertikale samordningsrolle hos fylkesmannsembetene i Hordaland og i Møre og Romsdal. Kommunene Askøy og Molde er inkludert for å tydeliggjøre kommunenes perspektiv på Fylkesmannens samordningsrolle. Det har blitt benyttet et organisasjonsteoretisk utgangspunkt for å forklare eventuelle funn ved Fylkesmannens vertikale samordningsrolle. Materialet består av intervjuer med nøkkelinformanter på fylkesnivå og kommunenivå, samt dokumenter på fylkesnivå og kommunenivå i Møre og Romsdal og i Hordaland, i tillegg til Meldinger til Stortinget, Riksrevisjonens undersøkelser og følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen. Empirien og analysen viser store variasjoner mellom fylkesmannsembetene på flere forhold, i tillegg til at Fylkesmannens vertikale samordningsrolle oppfattes som utfordrende.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHordalandeng
dc.subjectMøre og Romsdaleng
dc.subjectberedskapeng
dc.subjectAskøyeng
dc.subjectsamordningsrolleeng
dc.subjectvertikal samordningeng
dc.subjectsamfunnssikkerheteng
dc.subjectkrisehåndteringeng
dc.subjectMoldeeng
dc.subjectfylkesmanneneng
dc.subjectsamordningeng
dc.subjectfylkesmanneng
dc.subjectcasestudieeng
dc.subjectintervjueng
dc.subjectkulturelt-institusjonelt perspektiveng
dc.subjectkomparativ casestudieeng
dc.subjectstrukturelt-instrumentelt perspektiveng
dc.subjectomgivelsesperspektiveng
dc.titleMellom barken og veden? Fylkesmannens samordningsrolle i samfunnssikkerhet og beredskapeng
dc.title.alternativeThe County Governors`s coordination role in Societal Securityeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskapeng
dc.type.courseAORG350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus731111eng
dc.type.programMASV-AORGeng
dc.date.updated2018-06-27T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record