Show simple item record

dc.contributor.authorØrbeck, Sunniva Berge
dc.contributor.authorHelland, Maria Vannes
dc.date.accessioned2018-09-11T12:23:23Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.date.submitted2018-06-14T22:00:06Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18486
dc.description.abstractThe purpose of the master thesis was to examine safety climate and job insecurity perceptions in the Norwegian petroleum industry in light of the 2014 oil crisis, using a twostudy design. Study 1 consisted of four interviews with health, safety, environment and quality managers from Norwegian shipping companies who had ongoing contracts with a major Norwegian hydrocarbon producing company. The results from Study 1 indicated that the safety focus had improved between 2013, 2015 and 2017. The informants experienced low job insecurity, but reported higher job insecurity for maritime workers and other employees. Study 2 included three extensive surveys that were collected in 2013, 2015 and 2017, in which the respondents were maritime workers on offshore vessels. The results indicated that the maritime workers’ perceptions of job insecurity increased from 2013 to 2017, while perceptions of overall safety climate did not differ across the three time points. A small improvement in workers’ perceptions of safety climate specific to the shipping company level was found from 2013 to 2017. Overall, the shipping companies demonstrated that their safety systems were resilient, which contributed to upholding the safety climate among offshore maritime workers following the 2014 oil recession, although the workers were more worried about losing their job after the crisis. To our knowledge, this is the first study to investigate whether the oil crisis in 2014 was related to changes in offshore maritime workers’ perceptions of job insecurity and safety climate.eng
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven var å undersøke opplevelsen av sikkerhetsklima og jobbusikkerhet i den norske petroleumsindustrien i lys av oljekrisen i 2014, ved bruk av et to-studiedesign. Studie 1 bestod av fire intervjuer med helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsledere fra norske rederier som hadde pågående kontrakter med et stort norsk oljeselskap. Resultatene fra studie 1 indikerte at sikkerhetsfokuset hos rederiene hadde økt mellom 2013, 2015 og 2017. Informantene opplevde lav grad av jobbusikkerhet under nedgangstidene, men fortalte om høyere grad av jobbusikkerhet blant skipsarbeiderne og andre i rederiet. I studie 2 analyserte vi tre store spørreundersøkelser fra 2013, 2015 og 2017, hvor respondentene var skipsarbeidere fra offshore-fartøy. Funnene fra studie 2 indikerte at skipsarbeidernes opplevelse av jobbusikkerhet økte fra 2013 til 2017, mens arbeidernes samlede opplevelse av sikkerhetsklima holdt seg stabilt på tvers av måletidspunktene. Det ble funnet en liten forbedring fra 2013 til 2017 i skipsarbeidernes opplevelse av sikkerhetsklima spesifikt for rederiet. Samlet tyder resultatene på at rederiene hadde robuste sikkerhetssystemer som bidro til å opprettholde sikkerhetsklimaet blant skipsarbeiderne på offshore-båter under og etter oljekrisen i 2014, selv om arbeiderne var mer bekymret for å miste jobben etter krisen. Dette er, så vidt vi vet, den første studien som undersøker hvorvidt oljekrisen i 2014 var relatert til endringer i opplevelsen av jobbusikkerhet og sikkerhetsklima blant offshore skipsarbeidere.eng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleExploring perceptions of job insecurity and safety climate among offshore maritime workers following the 2014 petroleum recession: A two-study designeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i psykologieng
dc.type.courseMAPSYK360eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus736999eng
dc.date.updated2018-06-14T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.embargo.liftdate2021-05-15
dc.embargo.terms2021-05-15
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.embargotype3 years
fs.gradepass
fs.unitcode17-35-0
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.rights.termsPostponed access: the file will be accessible after 2021-05-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record