Show simple item record

dc.contributor.authorBådsvik, Julia Beate
dc.date.accessioned2018-11-08T07:37:08Z
dc.date.available2018-11-08T07:37:08Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.date.submitted2017-06-29T22:00:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18706
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om bruk av, fellesskap på og forståelse av nettkultur relatert til videostrømmingsplattformen Twitch. Jeg har undersøkt bruksmønsteret og bruksmønsterets betydning for deltakende fans sine opplevelser av fellesskap, sammenlignet med tradisjonelle underholdningsmedier, hvordan informantene beskriver sine relasjoner, og hvilken rolle nettkulturen spiller inn på informantenes opplevelse av plattformen. Jeg har gjennomført en kvalitativ studie med ti dybdeintervjuer, utvalget består av ti informanter. Alle informantene er deltakende fans ved konvensjonen tilknyttet Twitch (TwitchCon 2016) i San Diego, California. Alle informantene er født mellom 1980 og 1994 og deltar på konvensjonen som fans. Utvalget må sies å være homogent, da det består av åtte hvite menn, i tillegg til én hvit kvinne og én afroamerikansk mann. Alle informantene er single, med unntak av én (hvit) mann. Studien viser at det er en rekke måter å være passiv og aktiv på Twitch. Noen av disse bruksmåtene har likhetstrekk med tradisjonelle underholdningsmedier som fjernsyn, både med og uten publikumsdeltakelse. Relasjonene som bygges på plattformen føles i mange tilfeller veldig ekte for individene, på grunn av toveiskommunikasjonen i sanntid. Studien viser også at det er mangfold i fellesskaper, og at man ikke nødvendigvis verken forstår eller liker den overordnede nettkulturen, til tross for høy deltakelse på plattformen. Det viser seg at mangfoldet i fellesskap betyr at man kan finne meningsfull interaksjon og bygge relasjoner, selv om man ikke forstår eller ikke liker den overordnede nettkulturen.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectnettkultureng
dc.subjectfellesskapeng
dc.subjectfanseng
dc.subjectbrukeng
dc.subjectTwitcheng
dc.subjectpublikumsdeltakelseeng
dc.subjectdataspilleng
dc.subjecttradisjonelle mediereng
dc.titleHvorfor spiller de ikke bare selv? Bruksmønster, relasjoner og forståelse av nettkultur tilknyttet direktesendt videokringkastingsplattformen Twitch.tv.eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i medievitenskapeng
dc.type.courseMEVI350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus735116eng
dc.type.programMASV-MEVIeng
dc.date.updated2017-06-29T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record