Unifob Health is a department in Unifob Ltd. Main research areas: health, lifestyle, work, stress, rehabilitation

Recent Submissions

 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2017 

  Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri Linn Smith; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-06)
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-03-22)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

  Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-12-11)
  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
  Research report
 • Diverticular Disease in the Primary Care Setting 

  Wensaas, Knut-Arne; Hungin, Amrit Pali (Wolters Kluwer Health, 2016)
  Diverticular disease is a chronic and common condition, and yet the impact of diverticular disease in primary care is largely unknown. The diagnosis of diverticular disease relies on the demonstration of diverticula in the ...
  Journal article
 • Phenotyping of subjects for large scale studies on patients with IBS 

  Boeckxstaens, Guy E.; Drug, Vasile; Dumitraşcu, Dan Lucian; Farmer, Adam Donald; Hammer, Johann; Hausken, Trygve; Niesler, Beate; Pohl, Daniel; Pojskic, Lejla; Polster, Annikka V; Simrén, Magnus; Goebel-Stengel, Miriam; Van Oudenhove, Lukas; Vassallo, Mario; Wensaas, Knut-Arne; Aziz, Qasim; Houghton, Lesley Anne (Wiley, 2016)
  Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a complex condition with multiple factors contributing to its aetiology and pathophysiology. Aetiologically these include genetics, life-time events and environment, and ...
  Journal article
 • Postinfectious and sporadic functional gastrointestinal disorders have different prevalences and rates of overlap: results from a controlled cohort study 3 years after acute giardiasis 

  Wensaas, Knut-Arne; Hanevik, Kurt; Hausken, Trygve; Eide, Geir Egil; Langeland, Nina; Mørch, Kristine; Rørtveit, Guri (Wiley, 2016)
  Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common complication following gastroenteritis, and a high prevalence of postgiardiasis IBS has previously been reported. This study aims to investigate the prevalence, ...
  Journal article
 • Elektroniske læringsressurser som supplerende metode i akuttmedisinkurs tilpasset allmennleger og turnusleger - et pilotprosjekt 

  Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Nysether, Eva Linnerud; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, Lars Didrik (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, 2011)
  Fra 2012 innføres et krav om obligatorisk akuttmedisinkurs for spesialister i allmennmedisin hvert 5. år. Det har satt fokus på innholdet i disse kursene. Mye praktisk trening er helt sentralt, men noe teorikunnskap er ...
  Research report
 • Etikk i legevaktarbeid. Et studiehefte fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 

  Bærøe, Kristine; Norheim, Ole Frithjof (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, 2010-09)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2016 

  Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2017-06)
  Rapporten viser at vakttårnregistreringane underestimerer tal kontaktar samanlikna med tal rekningskort i Helfo. Dei sju vakttårna har samla sett hatt ratenedgang dei siste seks åra, inkludert året 2016, der totaltraten ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-05-18)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse 

  Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2017-03)
  Bakgrunn: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en ...
  Research report
 • Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport 

  Reme, Silje Endresen; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Uni Research, 2016-12)
  Individuell jobbstøtte (IPS) er en tilnærming til arbeidsrehabilitering blant psykisk syke, som har vist god effekt på sysselsetting i internasjonale studier. Denne rapporten beskriver en randomisert kontrollert studie som ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

  Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2016-09-30)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...
  Research report
 • Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport 

  Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Uni Research, 2016-09)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2015 

  Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2016-06)
  Også året 2015 gav ein nedgang i totalraten (329,2 pr. tusen innbyggjarar) i Vakttårnprosjektet, men nedgangen gjaldt berre tre av vakttårna, deriblant Arendal som er eitt av dei to store vakttårna som er med. Kjønns- ...
  Research report
 • Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak: a historical cohort study 

  Litleskare, Sverre; Wensaas, Knut-Arne; Eide, Geir Egil; Hanevik, Kurt; Kahrs, Gudrun E; Langeland, Nina; Rørtveit, Guri (BioMed Central, 2015-11-19)
  Background Studies have shown an increased prevalence of irritable bowel syndrome (IBS) after acute gastroenteritis. Food as a precipitating and perpetuating factor in IBS has gained recent interest, but food intolerance ...
  Journal article
 • Reduction in sick leave by a workplace educational low back pain intervention: A cluster randomized controlled trial 

  Ree, Eline; Lie, Stein Atle; Eriksen, Hege R.; Malterud, Kirsti; Indahl, Aage; Samdal, Oddrun; Harris, Anette (Sage, 2016-06-15)
  Aims: The aim of this study was to investigate whether a workplace educational low back pain intervention had an effect on sick leave at the individual level and to identify possible predictors of the effect of intervention. ...
  Journal article
 • Coping at Work. The role of knowledge and coping expectancies in health and sick leave 

  Odeen, Magnus (The University of Bergen, 2013-02-15)
  The main purpose of this thesis is to explore the effect of response outcome expectancies (coping) and knowledge on health and sick leave. The theoretical base of the thesis is the Cognitive Activation Theory of ...
  Doctoral thesis
 • Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial 

  Odeen, Magnus; Ihlebæk, Camilla; Indahl, Aage; Wormgaar, Marjon; Lie, Stein Atle; Eriksen, Hege Randi (Springer, 2013-06)
  Purpose: To evaluate whether information and reassurance about low back pain (LBP) given to employees at the workplace could reduce sick leave. Methods: A Cluster randomized controlled trial with 135 work units of about ...
  Journal article
 • Systematic review of active workplace interventions to reduce sickness absence 

  Odeen, Magnus; Magnussen, Liv Heide; Mæland, Silje; Larun, Lillebeth; Eriksen, Hege Randi; Tveito, Torill Helene (Oxford University Press, 2013)
  Background: The workplace is used as a setting for interventions to prevent and reduce sickness absence, regardless of the specific medical conditions and diagnoses. Aims: To give an overview of the general effectiveness ...
  Journal article

View more