Unifob Health is a department in Unifob Ltd. Main research areas: health, lifestyle, work, stress, rehabilitation

Recent Submissions

 • Work-focused cognitive-behavioural therapy and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a randomised controlled multicentre trial 

  Reme, Silje Endresen; Grasdal, Astrid; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle; Øverland, Simon Nygaard (BMJ (British Medical Journal), 2015-09-06)
  Objectives Common mental disorders (CMDs) are a major cause of rising disability benefit expenditures. We urgently need evidence on programmes that can increase work participation in CMDs. The aim of this study was to ...
  Journal article
 • Fastlønn ved legevaktarbeid 

  Godager, Geir; Iversen, Tor; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-12-15)
  Det er en viktig målsetning i den nasjonale helsepolitikken at det skal være lik tilgang til helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Dagens legevaktordning, der befolkningen tilbys et lokalt forankret ...
  Research report
 • Ein studie av innføring av nasjonalt legevaktnummer 116117 i utvalde legevakter 

  Raknes, Guttorm (UNI Research Helse, 2015)
  Nasjonalt legevaktnummer 116117 vart tatt i bruk i heile Noreg 1. september 2015. Føremålet er mellom anna å gjere det lett å få fatt i legevakt uansett kor ein måtte vere, og å medverke til meir riktig bruk av naudnummera. ...
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2014 

  Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-06)
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Subjective health complaints and self-rated health: are expectancies more important than socioeconomic status and workload? 

  Ree, Eline; Odeen, Magnus; Eriksen, Hege Randi; Indahl, Aage; Ihlebæk, Camilla; Hetland, Jørn; Harris, Anette (Springer, 2014-06)
  Background The associations between socioeconomic status (SES), physical and psychosocial workload and health are well documented. According to The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS), learned response outcome ...
  Journal article
 • Legevakt - nasjonal uniformering 

  Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2014-12-31)
  Research report
 • Kunnskapsstatus om familieråd - Erfaringer og effekter 

  Havnen, Karen J. Skaale; Christiansen, Øivin (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest). Uni Research Helse, 2014)
  Kunnskapsstatusen om familieråd er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med det formål å skaffe tilveie et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge. ...
  Research report
 • Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge 

  Malterud, Kirsti; Anderssen, Norman (Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse, 2014)
  Research report
 • Better mental health in children of Vietnamese refugees compared with their Norwegian peers - a matter of cultural difference? 

  Vaage, Aina Basilier; Tingvold, Laila; Hauff, Edvard; Ta, Thong Van; Wentzel-Larsen, Tore; Clench-Aas, Jocelyne; Thomsen, Per Hove (BioMed Central, 2009-10-21)
  Background: There are conflicting results on whether immigrant children are at a heightened risk of mental health problems compared with native youth in the resettlement country. The objective of the study: To compare the ...
  Journal article
 • The COPE LBP trial: Cognitive Patient Education for Low Back Pain - a cluster randomized controlled trial in primary care 

  Werner, Erik L.; Storheim, Kjersti; Løchting, Ida; Grotle, Margreth (BioMed Central, 2010-02-16)
  Background: Non-specific low back pain (LBP) is usually self-limiting within 4-6 weeks. Longstanding pain and disability are not predictable from clinical signs or pathoanatomical findings. Pain cognition and physical ...
  Journal article
 • Trygg Base modellen. Å fremme tilknytning og resiliens hos fosterbarn 

  Schofield, Gillian; Beek, Mary (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
  Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet opp sitt arbeid med å utvikle et rammeverk for god omsorgsutøvelse i fosterhjem og adoptivhjem i 2000. De ...
  Other
 • Å fremme tilknytning og resiliens. Trygg Base modellen – en veileder for fosterforeldre 

  Schofield, Gillian; Beek, Mary (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse, 2014)
  Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet i 2000 sitt arbeid med å utvikle en modell for støtte til fosterforeldre. Modellen ga de navnet Trygg Base ...
  Other
 • Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget 

  Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-12-09)
  Research report
 • Distal and proximal family predictors of adolescents' smoking initiation and development: A longitudinal latent curve model analysis 

  Tjora, Tore; Hetland, Jørn; Aarø, Leif Edvard; Øverland, Simon (BioMed Central, 2011-12-09)
  Background: Studies on adolescent smoking indicate that the smoking behaviours of their parents, siblings and friends are significant micro-level predictors. Parents’ socioeconomic status (SES) is an important ...
  Journal article
 • Overgrepsmottakene - Status per juni 2014 

  Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-10)
  Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014 

  Morken, Tone; Midtbø, Vivian; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-08)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2013 

  Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Tønsaker, Signe; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-07)
  Research report
 • Effektevaluering av Senter for jobbmesting: sluttrapport 

  Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid Louise; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Uni Research, 2013-06)
  Prosjektet Senter for jobbmestring er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert- kontrollert forskningsdesign. Dette designet er det best egnede når en ønsker å si noe om effekten av et ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report

View more