Now showing items 40-59 of 86

  • Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 

   Aasmoe, Nanfrid; Andersen, Cathrine Møller; Hunskår, Steinar; Hansen, Elisabeth Holm (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2001-10)
   Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved Porsgrunn legevakt om fastlegeordningen og pasienttilstrømming til legevakten i 2006. Formålet med studien var å undersøke om det var pasienter tilhørende legesentra ...
   Research report
  • Kjennskap til og bruk av legevakt- og nødnummer - en befolkningsundersøkelse 

   Morken, Tone; Øen, Terje Olav; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012)
   Research report
  • Kognitive mekanismer og fotballprestasjoner 

   Sivertsen, Børge; Nordby, Helge; Johnsen, Vilde; Rydland, Ingunn; Odden, Espen; Håland, Espen; Eriksen, Hege Randi (Norsk psykologforening, 2003)
   Cognitive mechanisms and football performance Previous research has proven the Defence Mechanism Test (DMT) to be valid for selection of personnel for dangerous tasks. The aim of the present study was to investigate ...
   Journal article
  • Kunnskapsstatus om familieråd - Erfaringer og effekter 

   Havnen, Karen J. Skaale; Christiansen, Øivin (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest). Uni Research Helse, 2014)
   Kunnskapsstatusen om familieråd er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med det formål å skaffe tilveie et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge. ...
   Research report
  • Legebemannet utrykningsbil i legevakt 

   Hallgren, Inger Lise; Mikaelsen, Per Magne (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-09)
   Research report
  • Legevakt - nasjonal uniformering 

   Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2014-12-31)
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

   Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2008-01)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 

   Morken, Tone; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012 

   Morken, Tone; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-09)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014 

   Morken, Tone; Midtbø, Vivian; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-08)
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

   Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2016-09-30)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...
   Research report
  • Letter: In Response: Re: Hägg O, Fritzell P. Letter. Spine 2003; 29: 1160–1. 

   Brox, Jens Ivar; Reikerås, Olav; Sørensen, Roger; Riise, Rolf; Nygård, Øystein; Ingebrigtsen, Tor; Keller, Anne; Indahl, Aage; Holm, Inger; Friis, Astrid; Koller, Anne Kathrine; Eriksen, Hege Randi (Lippincott, Williams & Wilkins, 2004)
   Journal article
  • Letter: The pain of Sognsvann walks 

   Eriksen, Hege Randi; Ursin, Holger (Lippincott, Williams & Wilkins, 2000)
   Journal article
  • The "myths" of low back pain: status quo in norwegian general practitioners and physiotherapists 

   Ihlebæk, Camilla Martha; Eriksen, Hege Randi (Lippincott, Williams & Wilkins, 2004)
   Background. In 2001, several myths of low back pain still were alive in the general population in Norway, myths that were not in concordance with current guidelines. Objectives. To investigate perceptions about back ...
   Journal article
  • Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget 

   Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-12-09)
   Research report
  • Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2017-03)
   Bakgrunn: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en ...
   Research report
  • Overgrepsmottak i Norge 2009 

   Johnsen, Grethe E.; Alsaker, Kjersti; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
   Bakgrunn: Helsetilbudet til overgrepsutsatte har blitt styrket gjennom sterke nasjonale satsninger. Antallet overgrepsmottak i Norge har økt betydelig i de siste årene, og det er nå minst ett overgrepsmottak i hvert ...
   Research report
  • Overgrepsmottakene - Status per juni 2014 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-10)
   Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av ...
   Research report