Now showing items 48-67 of 88

  • Legebemannet utrykningsbil i legevakt 

   Hallgren, Inger Lise; Mikaelsen, Per Magne (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-09)
   Research report
  • Legevakt - nasjonal uniformering 

   Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2014-12-31)
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

   Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2008-01)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 

   Morken, Tone; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012 

   Morken, Tone; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-09)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med ...
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014 

   Morken, Tone; Midtbø, Vivian; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-08)
   Research report
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

   Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2016-09-30)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...
   Research report
  • Letter: In Response: Re: Hägg O, Fritzell P. Letter. Spine 2003; 29: 1160–1. 

   Brox, Jens Ivar; Reikerås, Olav; Sørensen, Roger; Riise, Rolf; Nygård, Øystein; Ingebrigtsen, Tor; Keller, Anne; Indahl, Aage; Holm, Inger; Friis, Astrid; Koller, Anne Kathrine; Eriksen, Hege Randi (Lippincott, Williams & Wilkins, 2004)
   Journal article
  • Letter: The pain of Sognsvann walks 

   Eriksen, Hege Randi; Ursin, Holger (Lippincott, Williams & Wilkins, 2000)
   Journal article
  • The "myths" of low back pain: status quo in norwegian general practitioners and physiotherapists 

   Ihlebæk, Camilla Martha; Eriksen, Hege Randi (Lippincott, Williams & Wilkins, 2004)
   Background. In 2001, several myths of low back pain still were alive in the general population in Norway, myths that were not in concordance with current guidelines. Objectives. To investigate perceptions about back ...
   Journal article
  • Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget 

   Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-12-09)
   Research report
  • Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2017-03)
   Bakgrunn: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en ...
   Research report
  • Overgrepsmottak i Norge 2009 

   Johnsen, Grethe E.; Alsaker, Kjersti; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
   Bakgrunn: Helsetilbudet til overgrepsutsatte har blitt styrket gjennom sterke nasjonale satsninger. Antallet overgrepsmottak i Norge har økt betydelig i de siste årene, og det er nå minst ett overgrepsmottak i hvert ...
   Research report
  • Overgrepsmottakene - Status per juni 2014 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-10)
   Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av ...
   Research report
  • Paternal predictors of the mental health of children of Vietnamese refugees 

   Vaage, Aina Basilier; Thomsen, Per Hove; Rousseau, Cécile; Wentzel-Larsen, Tore; V Ta, Tong; Hauff, Edvard (BioMed Central, 2011-01-10)
   Background: Intergenerational transmission of trauma as a determinant of mental health has been studied in the offspring of Holocaust survivors and combat veterans, and in refugee families. Mainly negative effects on ...
   Peer reviewedJournal article
  • Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak: a historical cohort study 

   Litleskare, Sverre; Wensaas, Knut-Arne; Eide, Geir Egil; Hanevik, Kurt; Kahrs, Gudrun E; Langeland, Nina; Rørtveit, Guri (BioMed Central, 2015-11-19)
   Background Studies have shown an increased prevalence of irritable bowel syndrome (IBS) after acute gastroenteritis. Food as a precipitating and perpetuating factor in IBS has gained recent interest, but food intolerance ...
   Journal article
  • Phenotyping of subjects for large scale studies on patients with IBS 

   Boeckxstaens, Guy E.; Drug, Vasile; Dumitraşcu, Dan Lucian; Farmer, Adam Donald; Hammer, Johann; Hausken, Trygve; Niesler, Beate; Pohl, Daniel; Pojskic, Lejla; Polster, Annikka V; Simrén, Magnus; Goebel-Stengel, Miriam; Van Oudenhove, Lukas; Vassallo, Mario; Wensaas, Knut-Arne; Aziz, Qasim; Houghton, Lesley Anne (Wiley, 2016)
   Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a complex condition with multiple factors contributing to its aetiology and pathophysiology. Aetiologically these include genetics, life-time events and environment, and ...
   Journal article
  • Physical activity is associated with a low prevalence of musculoskeletal disorders in the Royal Norwegian Navy: a cross sectional study 

   Morken, Tone; Magerøy, Nils; Moen, Bente E. (BioMed Central, 2007-07-02)
   Background: Despite considerable knowledge about musculoskeletal disorders (MSD) and physical, psychosocial and individual risk factors there is limited knowledge about physical activity as a factor in preventing MSD. ...
   Journal articlePeer reviewed
  • Postinfectious and sporadic functional gastrointestinal disorders have different prevalences and rates of overlap: results from a controlled cohort study 3 years after acute giardiasis 

   Wensaas, Knut-Arne; Hanevik, Kurt; Hausken, Trygve; Eide, Geir Egil; Langeland, Nina; Mørch, Kristine; Rørtveit, Guri (Wiley, 2016)
   Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common complication following gastroenteritis, and a high prevalence of postgiardiasis IBS has previously been reported. This study aims to investigate the prevalence, ...
   Journal article
  • Randomized clinical trial of lumbar instrumented fusion and cognitive intervention and exercises in patients with chronic low back pain and disc degeneration 

   Brox, Jens Ivar; Sørensen, Roger; Friis, Astrid; Nygård, Øystein; Indahl, Aage; Keller, Anne; Ingebrigtsen, Tor; Eriksen, Hege Randi; Holm, Inger; Koller, Anne Kathrine; Riise, Rolf; Reikerås, Olav (Lippincott, Williams & Wilkins, 2003)
   Study Design: Single blind randomized study. Objectives: To compare the effectiveness of lumbar instrumented fusion with cognitive intervention and exercises in patients with chronic low back pain and disc ...
   Journal article