Now showing items 1-20 of 40

 • Alminnelige helseplager i legevakt 

  Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
  Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2007 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-09)
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-12)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2010 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2011-06)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2011 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-07)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2012 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2015-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  Research report
 • Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 

  Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2012-05)
  Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
  Research report
 • Bruk av båt til helseoppdrag i Norge - en undersøkelse med vekt på legevakt 

  Hermstad-Pedersen, Ingebjørg (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2009-12)
  Background: In Norway there is a long tradition for the use of boat as means of transport – for both doctor and patient. In spite of considerable changes in the settlements and transport possibilities along the coast ...
  Research report
 • Effektevaluering av Senter for jobbmesting: sluttrapport 

  Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid Louise; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Uni Research, 2013-06)
  Prosjektet Senter for jobbmestring er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert- kontrollert forskningsdesign. Dette designet er det best egnede når en ønsker å si noe om effekten av et ...
  Research report
 • Er det farlig å jobbe i legevakt? 

  Joa, Torill Skibeli; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke ...
  Research report
 • ...er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt 

  Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2009-01)
  Research report
 • Evaluering av prosjektet "Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland". Et samhandlingsprosjekt mellom Nordhordland legevakt og Bjørgvin distriktpsykiatriske senter, avdeling Nordhordland 

  Johansen, Ingrid Hjulstad; Eikeland, Ole-Johan (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2013-08)
  Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland er et klinisk prosjekt der spesialisthelsetjenesten i psykiatri støtter opp om akuttvurderinger i kommunehelsetjenesten og samtidig gir et utvidet behandlingstilbud innenfor ...
  Research report
 • Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge 

  Malterud, Kirsti; Anderssen, Norman (Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse, 2014)
  Research report
 • Henvendelser til Livskrisehjelpen i Bergen 2006 

  Try, Eva; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2008-10)
  Bakgrunn: Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er et lavterskeltilbud for personer som har opplevd psykososiale kriser. Hensikten med denne studien var å kartlegge henvendelsene til Livskrisehjelpen, henvendelsesårsaker ...
  Research report
 • Influensapandemien høsten 2009: Henvendelser til legevakt 

  Press, Kenneth; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research, 2010-04)
  I forbindelse med den forventede influensapandemien høsten 2009 tok Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen initiativ til en bredt anlagt undersøkelse for å studere sykdommen og dens konsekvenser. Nasjonalt kompetansesenter ...
  Research report
 • Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 

  Aasmoe, Nanfrid; Andersen, Cathrine Møller; Hunskår, Steinar; Hansen, Elisabeth Holm (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, 2001-10)
  Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved Porsgrunn legevakt om fastlegeordningen og pasienttilstrømming til legevakten i 2006. Formålet med studien var å undersøke om det var pasienter tilhørende legesentra ...
  Research report