Now showing items 1-359 of 359

      Subject
      1945 [1]
      abuse [1]
      adverbial clauses [1]
      aesthetic practices [1]
      AI [1]
      aksjonisme [1]
      Amalie Skram [1]
      analyse [1]
      Animal Studies [1]
      anmeldelse [1]
      Annelise tretten år [1]
      Antonie Tiberg [1]
      antropomorfisme [1]
      antroposentrisme [1]
      authenticity [1]
      avis [1]
      avisinnlegg [1]
      å skrive som et feministisk prosjekt [1]
      Åkra [1]
      årsaksadverbial [1]
      Bak skapet står øksen [1]
      Bakhtin [1]
      Barndom [1]
      begrepsanalyse [1]
      Bergson [1]
      bikubesong [1]
      bilingualism [1]
      biopolitikk [1]
      Bjørnstjerne Bjørnson [1]
      borrowing [1]
      brukerperspektivet [1]
      causaul clauses [1]
      character analysis [1]
      chatbots [1]
      child sexual abuse in fictional literature [1]
      Christine Hamm [1]
      code-switching [1]
      cognitive assemblages [1]
      computer-mediated communication [1]
      conditional clauses [1]
      Constance Ring [1]
      Copyleft [1]
      Copyright [1]
      cross-linguistic priming [1]
      Danning [1]
      dataeierskap [1]
      dårlig ensomhet [1]
      dekonstruksjon [1]
      det samiske [1]
      Det snør og snør [1]
      devotion [1]
      dialekt [1]
      dialektlitteratur [1]
      dialektskriving [1]
      Didactics [1]
      didaktikk [1]
      digital culture [2]
      Digital Didactics [1]
      Digital Technologies [1]
      Disability Studies [1]
      diskursanalyse [1]
      diskursteori [1]
      Donator [1]
      Drama [1]
      dramatikk [2]
      dyr [1]
      Educational Technologies [1]
      eikemo [1]
      Einsam [1]
      ekteskap [1]
      ekteskapsproblematikk [1]
      emoji [1]
      emotikon [1]
      Ensomhet [1]
      epikk [1]
      erlend [1]
      estetikk [1]
      estetiske fag [1]
      etikk [1]
      Facebook [2]
      Facebook Messenger [1]
      fandom linguistics [1]
      Faulkner [1]
      fetisjering [1]
      filosofi [1]
      Flerkulturelle klasser Flerkulturelle elever Videregående Samtidslitteratur Samtidig flerkulturell litteratur [1]
      foranstilt adverbial [1]
      form [1]
      fortellinger [1]
      forventningshorisont [1]
      Fossum [1]
      Foucault [1]
      fransk litteratur [1]
      frode [1]
      Future Education. [1]
      førestilt adverbial [1]
      Gadamer [1]
      Giorgio Agamben [1]
      Gjæld [1]
      global oppvarming [1]
      globalisering [1]
      god ensomhet [1]
      Grimsrud [1]
      grytten [1]
      HaBiT [1]
      Hamsun [1]
      Hans Robert Jauss [1]
      hardanger [1]
      Heberlein [1]
      Hege Susanne Bergan [1]
      Heidegger [1]
      heteronormativitet [1]
      heterotopi [1]
      Hjorth [1]
      humanisme [1]
      hybridspråk [1]
      hyperrealitet [1]
      ICT4D [1]
      ICTs [1]
      identitet [2]
      ikkested [1]
      images [1]
      innramming [1]
      Instagram [1]
      Instant Messaging [1]
      Intellectual Property [1]
      Internet of Things [1]
      interseksjonalisme [1]
      investering [1]
      IoT [1]
      Irene Engelstad [1]
      Is-slottet [1]
      isolasjon [1]
      Jacques Derrida [1]
      Jauss [1]
      Jeg sier hele tiden ting som: Kjærlighet [1]
      Jimmen [1]
      k-pop [1]
      kanon [1]
      kanonisering [1]
      Karmøy [1]
      karnevalistisk [1]
      kategorisering [1]
      Key words: Digital Pedagogy [1]
      Kjersti Annesdatter Skomsvold [1]
      kjærlighet [1]
      Knausgård [1]
      Knut Hamsun [1]
      kodeveksling [1]
      kognitiv lingvistikk [1]
      komedie [1]
      komparativ [1]
      kompetansemål [1]
      komplekse adverbial [1]
      Konseptuell transfer [1]
      Kristeva [1]
      kritikk [1]
      kritisk metaforanalyse [1]
      Kult [1]
      kvalitativ forskning [1]
      Køltzow [1]
      lange adverbial [1]
      language learning strategies [1]
      lesbarheit [1]
      lesbarhet [1]
      Leseopplæring [1]
      lesestrategier [1]
      Lexical access [1]
      lexical decision task [1]
      literacy [1]
      litteratur [5]
      litteraturkritikk [2]
      litteratursosiologi [1]
      litteraturvitenskap [1]
      livsløp [1]
      livssyn [1]
      longing [1]
      love [1]
      Lovene [1]
      lukt [1]
      lyrikk [1]
      makt [1]
      marit [1]
      Markens grøde [1]
      Marstein [1]
      medisinsk humaniora [1]
      memoria [1]
      Messenger [1]
      metafor [2]
      metaspråk [1]
      metonymi [1]
      Michel Houellebecq [1]
      Min kamp [1]
      moral agents [1]
      multilingualism [1]
      mørk økologi [1]
      narratological analysis [1]
      narratologisk analyse English: pedophilia [1]
      New Media Literacies [1]
      Nisja [1]
      Nobelpris [1]
      nordisk [2]
      Nordsjøen [1]
      norrøn tid [1]
      norsk [2]
      norsk litteratur [1]
      norsk som andrespråk [2]
      Norsk: pedofili [1]
      norskfaget [1]
      Norwegian [1]
      norwegian [1]
      Norwegian as a second language [1]
      novelle [1]
      novellesamling [1]
      nødtvedt [1]
      objektorientert ontologi [1]
      oljealderen [1]
      OOO [1]
      Open Pedagogy [1]
      Orgelsjøen [1]
      overgrep [1]
      patronage [1]
      Peacebuilding [1]
      penger [1]
      perfektumskategorien [1]
      personlig merkevarebygging [1]
      personvern [1]
      poesi [1]
      poiesis [1]
      postkolonialisme [1]
      postmodernisme [1]
      potensielt medierende ressuser [1]
      praksisfellesskap [1]
      priming [1]
      progress [1]
      prosalyrikk [1]
      prosessorientert skriving [1]
      psycholinguistics [1]
      psykisk sykdom [1]
      psykolingvistikk [1]
      queer temporalitet [1]
      radicalization [1]
      readability [1]
      realisme [1]
      reiselitteratur [1]
      reproduksjon [1]
      resepsjon [3]
      resepsjonsanalyse [1]
      resepsjonsanalyse litteraturkritikk [1]
      respons [1]
      responsgrupper [1]
      Richard [1]
      roman [1]
      romanization [1]
      Russian [1]
      sambandsliner [1]
      sambandslinjer [1]
      samisk i norskfaget [1]
      samtidslitteratur [1]
      seksualitet [1]
      seksuell identitet [1]
      seksuelle overgrep mot barn i skjønnlitteraturen [1]
      selfies [1]
      sikkerhet [1]
      SILL [1]
      Simone de Beauvoir [1]
      singularitet [1]
      sjanger [1]
      sjette masseutryddelse [1]
      Skandinavia [1]
      Skeiv terminologi [1]
      skrift og feminisme [1]
      skrift og innsikt [1]
      skrift og tale [1]
      skriftspråk [1]
      skrivemåte [1]
      skrivestil [1]
      social media [1]
      social movements [1]
      social networks [1]
      social tourist gaze [1]
      Solaris korrigert [1]
      solaris korrigert [1]
      solidaritet [1]
      sosiale medier [1]
      sosiolingvistikk [2]
      sosiologi [1]
      spansk [1]
      spatialitet [1]
      spillteori [1]
      språk [1]
      språkendring [1]
      språkleg variasjon [1]
      språklæringsstrategier [1]
      språknormer [1]
      Stanley Fish [1]
      stavanger [1]
      stavkirke [1]
      stavkirkeportaler [1]
      sted [2]
      stedsfornemmelse [1]
      stereotypes [1]
      stereotypi [1]
      stigma [1]
      stream of consciousness [1]
      Stridsberg [1]
      subjektivitet [1]
      surrogate self [1]
      syntaks [1]
      talemål [1]
      talemålsnær skriving [1]
      Tarjei Vesaas [1]
      Teaterkritikk [1]
      teaterkritikk [1]
      technological determinism [1]
      technoscience [1]
      tematisk kritikk [1]
      temporalitet [1]
      the tourist gaze [1]
      tilbakemeldinger [1]
      tilsynelatande tid [1]
      Timothy Morton [1]
      Tiqqun [1]
      Torborg Nedreaas [1]
      tourism [1]
      tourist destinations [1]
      tourist experiences [1]
      Tove Ditlevsen [1]
      Tove Jansson [1]
      Trondheim [1]
      tyskerjente [1]
      tyskerjenter [1]
      tyskertøs [1]
      Ukrainian [1]
      underveisvurdering [1]
      undervisning [1]
      Undset [1]
      ungdomsskolen [1]
      verden [1]
      verdensbilde [1]
      vestlandet [1]
      vestlandsk [1]
      vg3 [1]
      videos [1]
      videregående. [1]
      vilkårsadverbial [1]
      violent extremism [1]
      visual social network [1]
      visuality [1]
      voksne norskinnlærere [1]
      vold [1]
      vurdering for læring [1]
      Væren [1]
      YouTube [1]
      zoopoetikk [1]
      økokritikk [1]
      økonomi [1]
      økopoetikk [1]
      Øyvind Rimbereid [2]