Now showing items 1-121 of 121

   Subject
   - Kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger - Skredkartlegging - Kvartærgeologisk kartlegging - Sunndalen - Paleoklima - Flomskred - Snøskred - Steinsprang - Steinskred - Fjellskred - Løsmasseskred [1]
   3D modelling [1]
   4D seismic [1]
   aeolian sandstones [1]
   Amplitude [1]
   AVO [1]
   Barents Sea [1]
   Biomineralisering [1]
   biomineralisering [1]
   Born [1]
   Born approximation [1]
   Born inversion [1]
   Botneheia [1]
   Carbonates [1]
   Contact aureole [1]
   Deformation bands [1]
   Deformation bands networks [1]
   Depositional Models [1]
   Diffracted wavefield [1]
   Diffraction imaging [1]
   distorted Born approximation [1]
   distorted Born iterative [1]
   distorted Born iterative T-matrix inversion [1]
   drone [1]
   elastic waves [1]
   EnOI [1]
   EnOI-MDA [1]
   Ensemble [1]
   Fault zones [1]
   field analogues [1]
   Fingerdjupet Subbasin [1]
   Flaum HordaFlom Innsjøsediment Miljømagnetisme Vangsvatnet Vassføring Voss [1]
   Flom [1]
   Flomrekonstruksjon [1]
   Flow simulation [1]
   Fracture corridors Øygarden Complex Basement reservoirs [1]
   fracture parameters [1]
   fracture-induced anisotropy [1]
   Frøya High [1]
   Full-waveform Inversion [1]
   Geodynamics [1]
   geofarer [1]
   geohazards [1]
   Geological modelling [1]
   geomikrobiologi [1]
   geomodelling [1]
   geomorfologi [1]
   gips [1]
   Glasial plukking [1]
   glasial plukking [1]
   gravimetry [1]
   Gravity modelling [1]
   Green's functions [1]
   grotte [1]
   grotter [1]
   Gullfaks [1]
   hydrologi [1]
   intersection damage zone [1]
   Intrusions [1]
   Inversion [1]
   iskontakt [1]
   Isochrons [1]
   jarositt [1]
   jordskjelv [1]
   Jurassic [1]
   karst [1]
   Karst Doliner [1]
   landskapsutvikling [1]
   lineament [1]
   Lippmann-Schwinger [1]
   Maghlaq Fault [1]
   Malta [2]
   massebevegelser [1]
   månemelk [1]
   månemelk. [1]
   MDA [1]
   Moab Member [1]
   Nankai trough [1]
   Navajo Sandstone [1]
   network properties [1]
   Normal fault [1]
   normal fault [1]
   Paleokarst [1]
   PSF-based convolution [1]
   Realgrunnen Subgroup [1]
   Reservoir [1]
   rock physics [1]
   Rockfall [1]
   rockfall [1]
   scattering theory [1]
   Sedimentology [1]
   seismic anisotropy [1]
   Seismic Data [1]
   Seismic diffractions [1]
   Seismic modeling [1]
   Seismic modelling [1]
   seismic modelling [1]
   Seismic processing [1]
   Sensitivities [1]
   slow earthquakes [1]
   Snadd [1]
   speleologi [1]
   stabilitetsanalyse [1]
   Stochastic [1]
   stripekarst [1]
   strongly scattering media. [1]
   Structural geology [1]
   strukturgeologi [1]
   Stø Formation [1]
   subduction zone [1]
   Sørlandet [1]
   T-matrix integral equation method [1]
   tektonikk [1]
   Time-lapse full waveform inversion [1]
   Topology [1]
   topology [1]
   Upscaling [1]
   Utah [1]
   Velocity model [1]
   wall damage zone [1]
   Zoeppritz [1]