Show simple item record

dc.contributor.authorSandvoll, Anna Vattekar
dc.date.accessioned2019-09-02T11:24:21Z
dc.date.available2019-09-02T11:24:21Z
dc.date.issued2019-07-17
dc.date.submitted2019-07-16T22:00:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/20761
dc.description.abstractAvhandlinga tek føre seg nytt vilkår i psykisk helsevernlova §§ 3-2, 3-3 og 4-4 som slår fast at pasienten må «mange samtykkekompetanse» for å underleggjast tvang. Vilkåret medfører ein nektingsrett for pasientar med samtykkekompetansen intakt. Spørsmålet om samtykkekompetanse skal ifølgje føresegnene avgjerast etter reglane i pasient- og brukarrettslova § 4-3. Føresegna er ikkje skreddarsydd for det psykiske helsevernet. Eit sentralt spørsmål i avhandlinga er difor korleis denne føresegna skal knyttast opp mot tvangsheimlane i psykisk helsevernlova. Avhandlinga drøftar også korleis tvangsheimlane i psykisk helsevernlova står seg ovanfor FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD).
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectnektingsrett
dc.subjecttvang
dc.subjectCRPD
dc.subjectsamtykkekompetanse
dc.subjectPsykisk helsevern
dc.titleManglande samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
dc.typeMaster thesis
dc.type.degreeMasteroppgåve (70 sp) forskarline
dc.type.courseJUS397
dc.subject.archivecodeMastergrad
dc.subject.nus737102
dc.type.programMAJUR
dc.date.updated2019-07-16T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewed
fs.gradepass
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record