Show simple item record

dc.contributor.authorAarø, Leif Edvardeng
dc.date.accessioned2007-12-04T09:45:49Z
dc.date.available2007-12-04T09:45:49Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.citationAarø, Leif Edvard (2007). Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data : en innføring i survey-metoden. Hemil-report no. 2-2007. Bergen: Research Centre for Health Promotionen
dc.identifier.isbn9788276691191eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/2461
dc.description.abstractLeseren skal få en forståelse av hvordan surveys kan planlegges og gjennomføres. Leseren skal også få en forholdsvis grundig innføring i den elementære statistikken og en del smakebiter på multivariat statistikk.Innledningskapittelet gir en introduksjon til survey-metoden og beskriver blant annet en del sentrale begreper, prinsipper for konstruksjon av spørreskjema og en del stoff om trekking av utvalg. Det andre kapittelet handler om den elementære, univariate statistikken. Etterfølgende kapitler tar for seg bivariat statistikk, variansanalyse, faktoranalyse (samt prinsipal komponentanalyse), analyse av reliabilitet og regresjonsanalyse. Teksten er forsøkt holdt i et enkelt, ikke-matematisk språk. En del enkle formler er likevel tatt med.en
dc.description.sponsorshipDenne innføringen i survey-metoden ble opprinnelig skrevet med støtte fra Norges Forskningsråd, eller mer presist, det som tidligere het Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Rådet for samfunnvitenskapelig forskning (RSF). Den er senere brukt i undervisningen på doktorgradsprogrammet ved Det psykologiske fakultet, i metodeundervisningen ved Institutt for utdanning og helse og ved masterprogrammet i musikkterapi ved Grieg-akademiet.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherResearch Centre for Health Promotion/Griegakademiet, Universitet i Bergeneng
dc.relation.ispartofseriesHEMIL-reporten
dc.relation.ispartofseries2-2007en
dc.subjectSurvey-metodennob
dc.subjectStatistikknob
dc.subjectHealth surveysnob
dc.subjectSpørreskjemaundersøkelsenob
dc.subjectUnivariat statistikknob
dc.subjectBivariat statistikknob
dc.subjectVariansanalysenob
dc.subjectRegresjonsanalysenob
dc.subjectPrinsipal komponentanalysenob
dc.titleFra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metodennob
dc.typeReporteng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record