Show simple item record

dc.contributor.authorKværne, Lise Marie Seierstadeng
dc.date.accessioned2008-02-19T10:09:45Z
dc.date.available2008-02-19T10:09:45Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/2590
dc.description.abstractI dette prosjektet ønsker jeg å belyse hvordan det økende fokuset på kropp og helse i dagens samfunn har ført til store endringer i organisasjonssamfunnet. I dag er det ikke uvanlig at diagnoser eller sykdomskjennetegn fungerer som grunnlag for organisering, og det har skjedd en markant tilvekst av diagnoseorganisasjoner i Norge fra 1980-tallet og til i dag (Lian 2006, Alm Andreassen 2006, Vik 2007). For å forstå fremveksten av disse spesialiserte organisasjonene, er det nødvendig å se nærmere på en del av den utviklingen som har vært innen helse- og sosialfeltet de siste tretti årene. 1980-tallet representerer et vendepunkt, hvor vi så et særlig sterkere fokus på kropp, helse og sykdom. Organisasjonsutviklingen gjenspeilte fokuset på helsespørsmål, og den medisinske spesialiseringen skapte oppmerksomhet rundt stadig flere sjeldne organiske lidelser. Dette medførte at flere diagnosegrupper organiserte seg, og det ble en økende organisering rundt de mer usynlige eller diffuse gruppene av funksjonshemning, som for eksempel spiseforstyrrelser. Jeg ønsker å undersøke i hvilken grad og hvordan det økende fokuset på helse og sykdom kommer til syne i dannelsen av nye organisasjoner. Videre stiller jeg spørsmålstegn ved hvilke sosiale bevegelser som ligger bak de endringene vi har sett innen organisasjonssamfunnet, samt at jeg argumenterer for at disse endringene må ses i sammenheng med fremveksten av diagnoseorganisasjonene.no
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleROS som aktør i den sosiale konstruksjonen av en sykdomsdefinisjon. En case av en diagnoseorganisasjon.nob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Sosiologinob
dc.type.courseSOS360eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record