Show simple item record

dc.contributor.authorNerheim, Ånundeng
dc.date.accessioned2008-11-10T11:15:21Z
dc.date.available2008-11-10T11:15:21Z
dc.date.issued2007eng
dc.date.submitted2007-12-18eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/2881
dc.description.abstractMasteroppgaven gir en oversikt over den politiske og byråkratiske prosessen som settes i gang ved en offentliggjøring av planer om vindkraftutbygging. Oppgaven tar utgangspunkt i et halvt års feltarbeid på Jæren i Rogaland, Norge, og dokumenter fra offentlige arkiv, og viser prosessens gang fra start til slutt ved hjelp av historiske og etnografiske eksempler.Et eget kapittel beskriver og analyserer en sosial situasjon som ikke ville vært tilgjengelig uten bruk av deltagende observasjon. Møter mellom utbyggere av vindkraft og grunneiere på stedet beskrives og analyseres ved hjelp av klassisk antropologisk teori om "joking relationships".Grunneierne så vel som andre aktørers oppfatninger av konkrete vindkraftutbygginger analyseres ved hjelp av en modell for sosialt rom. Ved kategoriseringen i ulike rom kan aktørers ulike perspektiv på en utbygging forståes som prinsipielt likeverdige. I praksis medfører aktørenes ulike oppfatning av sted likevel at enkelte av aktørene har bedre forutsetninger for å lykkes med sin argumentasjon i en offentlig diskurs om en vindkraftutbygging.Forfatteren håper at masteroppgaven kan bidra til innsikt i hva slags prosess et forslag om vindkraftutbygging er, og at aktører som ønsker å delta i den offentlige debatten om en slik sak blir bedre rustet til å forstå sin egen og andre aktørers posisjon og mulige handlemåter.no
dc.format.extent750832 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectVindkraftnob
dc.subjectVindparknob
dc.subjectVindenerginob
dc.subjectMiljønob
dc.subjectMiljøvernnob
dc.subjectKlimanob
dc.subjectLandskapnob
dc.subjectSosiale romnob
dc.subjectJoking relationshipsnob
dc.subjectLokalsamfunnnob
dc.subjectPolitikknob
dc.subjectHøringnob
dc.titleLandskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og meningnob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Sosialantropologinob
dc.type.courseSANT350eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus738199eng
dc.type.programMASV-SANTeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record