Show simple item record

dc.contributor.authorMaartmann-Moe, Wencheeng
dc.date.accessioned2008-11-12T09:44:07Z
dc.date.available2008-11-12T09:44:07Z
dc.date.issued2008-11-12eng
dc.date.submitted2008-06-01eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/2951
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er enkelte sider ved de ulovfestede regler om debitorskifte.Et debitorskifte inntrer når en debitors forpliktelse overfor kreditor overføres til en tredjeperson, slik at denne tredjepersonen skal være forpliktet overfor kreditor istedenfor den opprinnelige debitor. For at det skal ha inntrådt et debitorskifte må dermed to forhold være tilstede: For det første må kreditor erverve en rett til å holde den aktuelle tredjemann ansvarlig for den opprinnelige debitors forpliktelse. Og videre må kreditor være avskåret fra å holde sin opprinnelige debitor ansvarlig.Denne avhandlingen søker å avklare hva som nærmere kreves for at det har skjedd et debitorskifte med virkning for kreditor. Dels vil fremstillingen ta sikte på å avklare hvilke regler som gjelder for debitorskifte på ulovfestet grunnlag. Og dels vil fremstillingen søke å analysere ulike momenter som kan få betydning i den nærmere vurdering av om kreditor er bundet av et debitorskifte.no
dc.format.extent194390 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleDebitorskifte på ulovfestet grunnlag : når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor?nob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i rettsvitenskapnob
dc.type.courseJUS399eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus737102eng
dc.type.programMAJUReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record