Show simple item record

dc.contributor.authorMathiesen, Idaeng
dc.date.accessioned2008-11-12T10:01:38Z
dc.date.available2008-11-12T10:01:38Z
dc.date.issued2008-11-12eng
dc.date.submitted2008-06-01eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/2954
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler det skjønnsmessige vilkåret "kan nyttast til landbruksdrift" i odl. § 1. I avhandlingen forutsettes det at arealkravet i odl. § 2 er oppfylt. I første hoveddel foretas en gjennomgang av gjeldende rett med utgangspunkt i nyere høyesterettspraksis. I avhandlingens annen hoveddel drøftes nærmere en del av problemene Høyesterett tar opp, eller som Høyesteretts praksis gir grunn til å undersøke nærmere. Avslutningsvis sees det på se foreslåtte endringene av odelsloven, og konsekvensene disse endringene kan få for avhandlingens tema.no
dc.format.extent1212115 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLandbruksdriftnob
dc.subjectOdelslovennob
dc.subjectOdelsrettnob
dc.subjectHobbydriftnob
dc.titleOdelsloven § 1 - Hva skal til for at en eiendom "kan nyttast til landbruksdrift" etter odl. § 1nob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Master i rettsvitenskapnob
dc.type.courseJUS399eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus737102eng
dc.type.programMAJUReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record