Show simple item record

dc.contributor.authorMelve, Leidulfeng
dc.date.accessioned2009-02-24T10:38:09Z
dc.date.available2009-02-24T10:38:09Z
dc.date.issued2009eng
dc.identifier.citationHistorisk Tidsskrift 1(88): 61–80no
dc.identifier.issn0018-263xeng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3163
dc.description.abstractArtikkelen diskuterer ulike sider ved bruken av komparasjon i historiefaget med ei særleg vekt på metodiske spørsmål. Desse inkluderer spørsmålet om abstraksjonsnivå, talet på undersøkingseiningar og valet mellom synkron eller diakron jamføring på den eine sida og meir praktiske utfordringar knytt til bruk av primærkjelder og historiografi på den andre. I siste instans har artikkelen eit praktisk siktemål: å illustrera at det ikkje er noko naudsynt motsetnad mellom den forma for makro-kausal jamføring som delar av den historiske sosiologien har gjort seg til talsmenn for og det individualiserande og kontekstualiserande blikket som gjerne historikarar forfektar når det gjeld samanlikning.no
dc.language.isonnoeng
dc.publisherUniversitetsforlagetnob
dc.titleKomparativ historie: ei utfordring for historiefaget?nob
dc.typeJournal articleeng
dc.typePeer reviewedeng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070nob
bora.peerreviewedPeer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record