Show simple item record

dc.contributor.authorKvalvåg, Kristian Andreaseng
dc.date.accessioned2009-07-21T09:32:42Z
dc.date.available2009-07-21T09:32:42Z
dc.date.issued2009-05-14eng
dc.date.submitted2009-05-14eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3393
dc.description.abstractI dette arbeidet analyserer jeg korrelasjonen mellom sentrale aspekt ved Jesu Kristi Kirkes doktriner og hvordan den mormonske politikeren Mitt Romney gjennom Faith in America og Becket Fund-talen presenterte konseptet civil religion for å redegjøre for sine perspektiver om frihet og liberty. I den første delen presenterer jeg Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges teologiske lære og religiøse praksis. De observasjoner som jeg fokuserer på er det individuelle i det kollektive, at individet ikke kan bli frelst, eller oppnå exaltation uten sine brødre og søstre i kirken, og at dette kun kan skje i et samfunn der individuell religiøs frihet er et dominerende sosialt prinsipp. I dette perspektivet er det kun gjennom religiøs frihet at individet vil kunne bruke sitt Agency og velge å være fritt underlagt de lover som det transcendente har nedlagt for sosial interaksjon. Den andre delen er sterkt preget av biografisk materiale, der jeg redegjør for Romneys karriere og kanskje det viktigste av alt i denne delen, hvilke visjoner han har for Amerika. Hva er det som ifølge Romney gjør Amerika sterkt og innovativt? Svaret på dette, slik en kan forstå Romney, er familien. Sterke heteronormative familier er den grunnleggende sosiale institusjon som gjør nasjonen sterk. Dette er for Romney ikke en institusjon legitimert av sekulære, ikke-religiøse autoriteter, men den er fundamentalt sett legitimert av Den Himmelske Fader. I den tredje delen har jeg redegjort for hvilke elementer ved Romneys religiøse tilhørighet som fremstod som problematiske under hans presidentvalgkamp. Dette var preget av to primære perspektiv, et med sterke religiøse konnotasjoner, som betraktet Romney som ikke-kristen, fremhevet at en Romney-administrasjon ville legitimere Jesu Kristi Kirke på et nytt og uakseptabelt nivå og skape en situasjon der konkurransen mellom deres denominasjoner og Jesu Kristi Kirke på det religiøse markedet ville lede folk bort fra de sanne" konservative protestantiske kirker, og i ytterste konsekvens føre millioner av sjeler i fortapelse. Det andre perspektivet var representert av individer med et sterkt sekulært, til tider antiteistisk standpunkt. Deres primære motivasjoner for å kritisere Romney var i stor grad basert på et perspektiv om at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges lære var preget av en nærmest fordummende a-rasjonalitet og sterk farget av rasistiske doktriner. En som ubetinget aksepterte denne lære, gjorde seg, fra deres perspektiv, til en talsmann for den totale idioti, Moronish wisdom. I den fjerde delen knytter jeg sammen observasjonene som har blitt presentert i de forgående delene i en helhetlig analyse av Romneys visjoner for hva hans religiøse tilhørighet ville bety under en Romney-administrasjon, og hvordan religiøs frihet for han var med på å konstruere et nasjonalt etos som utgjorde American values, fundamentet for at individet skulle kunne etablere en personlig, unik og intim relasjon til det transcendente.no
dc.format.extent595639 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMormonere
dc.subjectMitt Romney
dc.subjectCivil religion
dc.subjectFrelse
dc.subjectKristendom
dc.subjectPresidentvalg
dc.titleDe Siste Dagers Hellige, Mitt Romney og Den amerikanske religionnob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Religionsvitenskapnob
dc.type.courseRELV350eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus714999eng
dc.type.programMAHF-RELVeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record