Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Ellen Sandvikeng
dc.date.accessioned2009-10-06T14:17:55Z
dc.date.available2009-10-06T14:17:55Z
dc.date.issued2009-06-15eng
dc.date.submitted2009-06-15eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3513
dc.description.abstractSalmonid alfavirus (SAV) er et virus i familien Togaviridae og forårsaker sykdomsproblemer ved oppdrett av laks (Salmo salar L) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) i Europa. Det er per i dag kjent at det forekommer tre ulike subtyper, SAV 1 -3, og det er gjort studier som indikerer at det finnes tre subtyper til. SAV 1 er i all hovedsak utbredt i Storbritannia og gir sykdom hos både laks og regnbueørret, mens SAV 2 i all hovedsak er kjent for å føre til sykdom hos regnbueørret i ferskvann i Frankrike. I Norge har SAV 3 størst utbredelse på Vestlandet, hovedsakelig fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, men i de senere år har dette området utvidet seg noe og utbrudd har også forekomet i Nord Norge. Introduksjonsvei, målceller og målorgan for SAV er emner som det foreligger svært lite eller ingen kunnskap om. For å belyse dette tema har det i denne oppgaven blitt utviklet en digoxigenin-merket RNA probe for påvisning av SAV-spesifikt RNA ved in situ RNA-RNA hybridisering. Proben har vist seg å være et meget vellykket verktøy for påvisning av SAV i cellekultur og den har trolig stort potensial for påvisning av SAV også fra vevssnitt eller fra vev ved whole mount in situ hybridisering (ISH). Det var også planlagt å teste ut proben ved whole mount ISH på plommesekkyngel av laks og det ble i den forbindelse utført smiteforsøk med SAV 2 og SAV 3. Uforutsette problemer med smitte førte imidlertid til at dette ikke var mulig å gjennomføre, men det ble vist at 0,5 grams lakseyngel kan i.p. smittes med SAV 3. Det var også mulig å påvise SAV fra badsmittet 0,5 grams yngel, men resultatene indikerte at tilstedeværelsen av virus i yngelen var lav. Det er også spekulert i hvorvidt yngelen kunne ha vært infisert med viruset før smitteforsøkene ble iverksatt da det ble funnet SAV-positiv yngel fra kontrollgruppen. Det er imidlertid ikke mulig å dra noen slutninger ut i fra dette på grunn av lavt antall yngel analysert og lave mengder SAV-spesifikt RNA til stede i den positive yngelen.en
dc.format.extent2977000 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSAVeng
dc.subjectSalmonid alphaviruseng
dc.subjectRNA-probeeng
dc.subjectIn situeng
dc.subjectHybridiseringeng
dc.titleUtvikling og testing av RNA-probe mot nsP2 (Salmonid alfavirus subtype 2) for bruk på celler og veveng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Fiskehelsenob
dc.type.courseFISKLeng
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus759906eng
dc.type.programMAMN-FISKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record