Show simple item record

dc.contributor.authorOmdal, Randi Marieeng
dc.date.accessioned2009-12-16T10:45:22Z
dc.date.available2009-12-16T10:45:22Z
dc.date.issued2009-05-29eng
dc.date.submitted2009-05-29eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3690
dc.description.abstractDenne oppgaven presenterer en analyse som redegjør for om man burde ha en generell konsolideringsbestemmelse for både tilbudsplikt og flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5. I besvarelsen drøftes de generelle vilkårene for konsolidering og det tas stilling til hva som er gjeldende rett etter verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5. Herunder vurderes blant annet om gjeldende rett på en tilfredsstillende måte ivaretar hensyn bak aksjonærpliktene, aksjonærenes forutberegnelighet og rettssikkerhet samt legalitetsprinsippet. Det vurderes også om verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5 er i samsvar med EØS-retten. Det er klart et behov for å regulere konsolidering i verdipapirhandelloven, da dette bidrar til et forutsigbart marked for aktørene. Konsekvensene av konsolidering ved aksjonærsamarbeid kan være inngripende, det er derfor særdeles viktig med en klar og hensiktsmessig lovgivning på dette området. Denne analysen viser at dagens konsolideringsbestemmelse i verdipapirhandelloven skaper en rekke tolkningsproblemer. Dette taler for at det er nødvendig med visse endringer av § 2-5 nr. 5. Oppgaven presenterer forslag til hvilke endringer som burde foretas av konsolideringsbestemmelsen, for å forbedre aksjonærenes forutberegnelighet og rettssikkerhet. Kun ved endringer av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5, vil konsolidering ved aksjonærsamarbeid reguleres på en best mulig måte.en
dc.format.extent329543 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleAnalyse av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i rettsvitenskapnob
dc.type.courseJUS399eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus737102eng
dc.type.programMAJUReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record