Show simple item record

dc.contributor.authorRagnhildstveit, Silje Karineng
dc.date.accessioned2010-01-14T14:26:40Z
dc.date.available2010-01-14T14:26:40Z
dc.date.issued2009-11-20eng
dc.date.submitted2009-11-20eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3732
dc.description.abstractDenne studien undersøker om genustildeling i norsk mellomspråk påvirkes av innlærernes morsmål. For å kunne påvise morsmålstransfer brukes Jarvis' metode (2000) som går ut på å sammenligne mellomspråket til innlærergrupper som har et morsmål som er ulike når det gjelder genussystem. Utvalget av morsmålsbakgrunner er fremstilt i tabellen under: Målspråk Morsmål Språk Norsk Tysk Spansk Nederlandsk Vietnamesisk Engelsk Genussystem Maskulinum Femininum Nøytrum Maskulinum Femininum Nøytrum Maskulinum Femininum Fellesgenus Nøytrum - Klassifikatorspråk - Ifølge Jarvis er morsmålstransfer påvist dersom vi kan finne inter-gruppeheterogenitet, intra-gruppehomogenitet og likheter mellom bruken av andrespråket og morsmålet. Datamaterialet er hentet fra ASK - norsk andrespråkskorpus. Genustildelingen undersøkes i testbesvarelser som er skrevet av norskinnlærere som har tatt Språkprøven i norsk. I ASK-korpuset er det 100 testbesvarelser i hver morsmålsgruppe, og dette relativt store datagrunnlaget har gjort det mulig å teste om eventuelle forskjeller mellom morsmålsgruppene er statistisk signifikant. Korrekt og ukorrekt genustildeling i hver morsmålsgruppe er registrert ut fra fire hovedsøk i ASK-korpuset: søk på ubestemte artikler, demonstrativer, possessiver og bestemt form singularis av substantivet. I kapittel 2 fremstilles det teoretiske grunnlaget og ut fra dette stilles en rekke forskningsspørsmål. For å prøve å finne svar på disse forskningsspørsmålene undersøkes innlærernes genustildeling ved ubestemte artikler. 1. Bruker innlærerne maskulinum som defaultgenus? 2. Forenkler innlærerne genussystemet ved lite bruk av femininum? 3. Bruker innlærerne semantiske tildelingskriterier for genus? 4. Bruker innlærerne formelle tildelingskriterier for genus? 5. Bruker innlærerne kongruensmarkører som "cues"? 6. Spiller frekvens en rolle for innlæringen av genus? 7. Finner vi manglende genustildeling? 8. Overfører innlærerne genus fra morsmålet? 9. Har kognatord en fasiliterende effekt på genustildelingen? 10. Er det fasiliterende å ha et morsmål med genussystem? 11. Er det fasiliterende å ha et morsmål med et genussystem som ligner målspråkets? Studien påviser morsmålstransfer med statistisk signifikans og ved inter-gruppeheterogenitet, inter-gruppehomogenitet og likheter mellom bruken av andrespråket og morsmålet. Derfor diskuteres 'lingvistisk transfer' og 'konseptuell transfer', basert på Jarvis og Pavlenko (2008), som en mulig forklaring på resultatene i forhold til de ulike forskningsspørsmålene. Men studien viser også at genustildelingen i innlærernes mellomspråk er påvirket av egenskaper ved genussystemet i norsk, og dette diskuteres med utgangspunkt i teori om genus basert på Corbett (1991) og Trosterud (2001). Resultatene diskuteres også i forhold til funksjonsbasert versus formbasert læring, basert på Bates og MacWhinney (1989), og i forhold til frekvens, "psykotypologi" og markerthet.en
dc.format.extent3889520 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMorsmålstransfernob
dc.subjectGenusnob
dc.subjectAndrespråkslæringnob
dc.titleGenustildeling og morsmålstransfer i norsk mellomspråk. En korpusbasert studieeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Nordisk språk og litteraturnob
dc.type.courseNOLISP350eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus711123eng
dc.type.programMAHF-NORDeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record