Show simple item record

dc.contributor.authorHærem, Eirik Fjellsåeng
dc.date.accessioned2010-02-01T13:16:19Z
dc.date.available2010-02-01T13:16:19Z
dc.date.issued2009-09-01eng
dc.date.submitted2009-09-01eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3760
dc.description.abstractDet er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt samfunnsmessig uheldig fordi det forsterker konjunktursvingningene. Kapitaldekningsreglene i bankene bidrar også til en slik medsyklisk utlånspolitikk, fordi verdien til bankens aktiva følger konjunkturene. Problemstillingen i denne oppgaven er om en slik medsyklisk utlånspolitikk er fornuftig for banken selv, i et foretaksøkonomisk perspektiv. Oppgaven tar utgangspunkt i eiendomsmarkedet og finner optimal utlånspolitikk over konjunkturene. Resultatene viser at optimal utlånspolitikk er asyklisk eller svakt motsyklisk, selv med dagens kapitaldekningsregler. Bankene ser altså ikke ut til å oppføre seg rasjonelt i et langsiktig perspektiv. Med kort tidshorisont finner oppgaven imidlertid at en medsyklisk utlånspolitikk er optimal. I tillegg foreslås endringer i kapitaldekningsreglene som reduserer de medsykliske effektene av disse.en
dc.format.extent463640 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleBankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkteng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasternob
dc.type.courseECON390eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus734103eng
dc.type.programMASV-SØKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record