Show simple item record

dc.contributor.authorKvetangen, Kjerstieng
dc.date.accessioned2010-02-19T09:22:33Z
dc.date.available2010-02-19T09:22:33Z
dc.date.issued2009-11-24eng
dc.date.submitted2009-11-24eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3803
dc.description.abstractPain is a widespread and increasing heath related problem. This thesis is based on expectations role in pain experience, and what consequence expectations makes in placebo responses. The gate control-theory is reviewed to give a physiological basis for the pain experience, and both expectations and placebo responses are described. With reference to research within this field, this thesis discuss how expectations and placebo responses can lead to adequate therapeutic interventions, with the goal to reduce pain and negative consequences of pain conditions. This work also discuss the challenge, both in treatment and in research, when it comes to use and development of effective and preventive treatment strategies aimed at long-term pain conditions.en
dc.description.abstractSmerter er et utbredt og økende helseproblem. Oppgaven tar utgangspunkt i forventningers rolle i opplevelsen av smerte og den betydningen forventninger utgjør i placeboresponser. Portteorien blir gjennomgått for å få et fysiologisk grunnlag for smerteopplevelsen, og betydningen av forventninger og placeboresponser blir beskrevet. Oppgaven drøfter ut fra forskning på området om forventninger og placeboresponser kan medvirke til hensiktsmessige terapeutiske intervensjoner med det formål å redusere smerte og negative konsekvenser knyttet til smertetilstander. Dette arbeidet drøfter også utfordringen en har, både i behandling og i forskning, når det gjelder å benytte seg av og utvikle effektive og forebyggende behandlingsstrategier rettet mot langvarige smertetilstanderno
dc.format.extent311810 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSmerternob
dc.subjectForventningernob
dc.subjectPlacebonob
dc.titleForventningers betydning i forhold til opplevelsen av smertereng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasternob
dc.type.coursePSYK300eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus736102eng
dc.type.programPRPSYKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record