Show simple item record

dc.contributor.authorHodneland, Birgitteeng
dc.date.accessioned2010-05-06T10:36:08Z
dc.date.available2010-05-06T10:36:08Z
dc.date.issued2009-12-26eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3902
dc.description.abstractI denne studien er viktige hendelser vedrørende norsk politikkutforming for næringslivets samfunnsansvar tatt opp til diskusjon. Bakgrunnen er utenlandske selskapers stadige brudd på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljø-kriminalitet særlig i land med svakt utviklete rettsinstanser. Norge har undertegnet internasjonale konvensjoner, traktater og avtaler som skal beskytte lokalbefolkningen mot slike overtramp. Men norske myndigheter vegrer seg mot å innføre norske særregler myntet mot egne bedrifter. Dette er sakens kjerne. I denne studien gås blant annet inn på hvilke tiltak som er foreslått og andre milepæler i Norge. En kortere avklaring av internasjonale forståelser av den engelske termen på næringslivets samfunnsansvar ”Corporate Social Responsibility (CSR)” vil bli gitt. Tidligere studier gjort i Norge og internasjonalt oppsummeres, for å si noe om kunnskap og informasjon tilgjengelig gjennom disse. Dette er også sentralt for å kunne si noe om sammenhenger på tvers av nasjoner og interaktivt samspill mellom ikke-statlige aktører, næringsliv og myndigheter. Fokuset i studien er på samfunnsaktørers interesser, innflytelse og medvirkning i utformingen av St.meld. nr. 10 (2008-2009): ”Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi”. Problemstillingen er knyttet opp til samspillet mellom samfunnsaktører og myndigheter. Hvordan ulike synspunkter kommer til syne i utformingsprosessen, settes opp mot interesse- og verdikonflikter. Og hva som er myndighetenes rolle og styring på politikkutforming av næringslivets samfunnsansvar. De teoretiske perspektivene benyttet for denne studien er en sammenfattet forståelse av ”governance” (i studien omtalt som myndigheters styring), et maktperspektiv og et deliberasjonsperspektiv.en
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectCorporateeng
dc.subjectSocial responsibilityeng
dc.subjectNorgenob
dc.subjectNæringslivnob
dc.subjectSamfunnsansvarnob
dc.titleNæringslivets samfunnsansvar i en global økonomi: Juridiske forpliktelser eller moralske forkynnelser?nob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.courseAORG350eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.type.programMASV-AORGeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record