Show simple item record

dc.contributor.authorHelgøy, Ingrideng
dc.date.accessioned2010-09-02T09:09:49Z
dc.date.available2010-09-02T09:09:49Z
dc.date.issued2004-12eng
dc.identifier.issn1503-0946eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4079
dc.description.abstractThe paper analyse active aging policy in the labour market in Norway. First, a statistical analysis of the changes in labour market is presented. Even though European countries are more challenged than Norway, demographic ageing puts some pressure on the labour force and the ability of the welfare state to meet the needs of increased retirees in the future. The statistical analysis deals with labour market participation, unemployment, part-time employment, education, early exit and working conditions. The other part of the report presents and assesses measures for older workers in the labour market. The findings are that Norway has implemented measures aimed at prolonging working careers for older employees. The trend is to put more responsibility on the employers as well as on the employees themselves. Isolating labour market participation among older workers, we can conclude that active ageing policy is a success in Norway. This has, however, more to do with the established active labour market policy in Norway than the recent focus on the elderly. Moreover, this paper concludes that the specific measures established to include older workers have a negative impact; an increasing portion of older workers retire earlier than before. Notatet er utarbeidet innenfor det EU finansierte prosjektet Active Ageing Policy in Europe. Utgangspunktet er de demografiske endringene som innebærer flere passive eldre og færre yrkesaktive i fremtiden. Prosjektet som helhet har som målsetning å identifisere og analysere de institusjonelle, økonomiske og politiske realitetene som møter implementeringen av en aktiv aldringspolitikk i 10 europeiske land. I første delen av notatet analyseres norsk statistikk av sysselsetting, arbeidsledighet, deltidsarbeid, utdanning, førtidspensjonering og arbeidsforhold som angår eldre arbeidstakere. I andre delen av notatet presenteres og vurderes tiltak iverksatt for å fremme aktiv aldring i arbeidsmarkedet. Norske myndigheter har iverksatt tiltak ut fra ideen om å overføre større ansvar til arbeidsgiverne og arbeidstakerne selv, ispedd innslag av finansielle incitamenter. Isolert sett tyder yrkesaktiviteten blant eldre på en vellykket aldringspolitikk, til tross for en liten nedgang de siste år. Likevel har utstrakt yrkesdeltakelse blant eldre større sammenheng med den institusjonaliserte aktive arbeidsmarkedspolitikken enn med de nylig iverksatte tiltakene for å imøtekomme demografiske endringer. De foreløpige evalueringene av tiltakene konkluderer negativt når det gjelder å få eldre til å stå lengre i arbeid.en
dc.language.isoengeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking Paperen
dc.relation.ispartofseries24-2004en
dc.titleActive Ageing in the Labour Market. Country Report – Norwayeng
dc.typeWorking papereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record