Show simple item record

dc.contributor.authorYork, Eyvind Urkedaleng
dc.date.accessioned2010-09-06T10:39:55Z
dc.date.available2010-09-06T10:39:55Z
dc.date.issued2010-05-18eng
dc.date.submitted2010-05-18eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4085
dc.description.abstractDenne masteravhandlinga tek for seg forholdet mellom statsapparatet og allmugen i Bergenhus stiftamt slik det fortonte seg i samband med prosessen omkring dagskatten i 1712-1715. Under den store nordiske krig innførte kong Frederik IV av Danmark-Noreg ei rekkje ekstraordinære skattar for å finansiere krigføringa mot Sverige. Den største av desse var dagskatten, som vart innført i Noreg i 1712. Denne skatten medførte eit særleg hardt skattetrykk på undersåttane i riket. I denne studien har eg teke for korleis prosessen omkring dagskatten utarta seg i Bergenhus stiftamt i perioden 1712-15 med eit fokus på dei ulike aktørane, på den eine sida bøndene som skulle betale inn skatten, og på den andre sida styresmaktene som skulle krevje den inn. Formålet med studien var å granske korleis høvesvis bøndene reagerte på desse skattebyrdene og korleis desse reaksjonane spelte inn i den skattepolitikken som vart ført, samt kva for moglegheiter og evner dei ulike delane i statsapparatet hadde for å spele inn i desse prossesane, som ein i eit så gjennomført einevelde som Danmark-Noreg skulle tru kom frå kongeleg hald.en
dc.format.extent1201052 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectStore nordiske krignob
dc.subjectBondeopprørnob
dc.subject1700-talletnob
dc.subjectBergenhus stiftamtnob
dc.subjectSognnob
dc.subjectSkattepolitikknob
dc.subjectDagskattennob
dc.subjectHvidhoved, Nilsnob
dc.titleKongens tru tenarar? Møtet mellom statsapparat og allmuge i Bergenhus stiftamt i samband med dagskatten, 1712-1715nob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Historienob
dc.type.courseHIS350eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus713107eng
dc.type.programMAHF-HISeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record