Show simple item record

dc.contributor.authorUrkegjerde, Ingeborgeng
dc.date.accessioned2011-01-05T12:09:52Z
dc.date.available2011-01-05T12:09:52Z
dc.date.issued2010-05-31eng
dc.date.submitted2010-05-31eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4378
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, og de har sannsynligvis også god helse. I Norge er de sosiale ulikhetene i helse veldokumentert, til tross for at vi har et velutbygd offentlig helsevesen som alle innbyggerne har tilgang til etter behov. Gitt at bruk av helsetjenester resulterer i bedre helse, er det bekymringsverdig dersom det eksisterer en positiv sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester. Data som er brukt i analysen er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin levekårsundersøkelse i 2008, og påkoblet registeropplysninger om inntekt og utdanning. I analysen er sannsynligheten for å ha behandlingsforsikring, samt sannsynligheten for å oppsøke allmennlege, legespesialist og fysioterapeut estimert ved hjelp av logitregresjon. I tillegg er forventet antall konsultasjoner hos allmennlege, legespesialist og fysioterapeut estimert i en negativ binomialmodell (tellemodell). Statistikkprogrammet Stata 10 er brukt i beregningene. Resultatene fra analysen viser ingen klar sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester. Jeg finner ingen signifikant korrelasjon mellom privat behandlingsforsikring og sannsynligheten for å oppsøke allmennlege eller legespesialist. Det observeres derimot en signifikant positiv sammenheng mellom kollektiv behandlingsforsikring og sannsynligheten for å oppsøke fysioterapeut. Individuell behandlingsforsikring er positivt korrelert med forventet antall legespesialistbesøk for kvinner, og bruken er knyttet til legespesialist utenfor sykehus. Det observeres en negativ korrelasjon mellom kollektiv behandlingsforsikring og forventningsverdien til antall allmennlegebesøk for kvinner.en
dc.format.extent1444451 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPrivat behandlingsforsikringnob
dc.subjectHelsetjenesternob
dc.subjectHelseforsikringnob
dc.titlePrivat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenesternob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasternob
dc.type.courseECON390eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus734103eng
dc.type.programMASV-SØKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record