Show simple item record

dc.contributor.authorFlaa, Alexander Wieeng
dc.date.accessioned2011-01-06T08:01:19Z
dc.date.available2011-01-06T08:01:19Z
dc.date.issued2010-05-14eng
dc.date.submitted2010-05-14eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4391
dc.description.abstractDe senere årene er det blitt rettet et økt fokus på korrupsjon i næringslivet. Denne studien tar for seg problemstillinger aktørene i næringslivet står ovenfor i relasjon til dette. Det empiriske grunnlaget stammer fra kvalitative intervjuer med personer i ledende stillinger i et av Norges ledende industriselskaper. Teksten innledes med å se på noen utvalgte teorier på makro- og mikronivå som kan belyse problematikken. Disse teoriene blir i sin tur benyttet som bakteppe for analysen av de empiriske dataene. Studien belyser at etiske retningslinjer mot korrupsjon ikke nødvendigvis er tilstrekkelig. Det eksiterer en rekke sosiale faktorer som kan påvirke adferd. Samtidig kan mennesker oppfatte hva som anses som korrupsjon ulikt, blant annet på bakgrunn av ulike erfaringer man gjør seg. Viktigheten av sosiale relasjoner står i den forbindelse sentralt. Det blir også drøftet hvorvidt å aktivt bygge sosiale relasjoner også kategoriseres som korrupsjon og det kastes lys over mulige årsaker til at næringslivet den senere tid har rettet et sterkere søkelys på anti-korrupsjon og generelt samfunnsansvar. Oppgaven teller 31794 ord, eksklusiv litteraturliste, vedlegg og resymé.en
dc.format.extent538323 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKorrupsjonnob
dc.subjectAnti-korrupsjonnob
dc.subjectSamfunnsansvarnob
dc.subjectNæringslivnob
dc.subjectUtfordringernob
dc.subjectProblemstillingernob
dc.subjectKvalitativtnob
dc.subjectIntervjunob
dc.subjectIndustriselskapnob
dc.subjectMikronivånob
dc.subjectMakronivånob
dc.subjectInternasjonaltnob
dc.subjectUtlandetnob
dc.subjectKulturnob
dc.title"Å unngå apekatten på skuldra" - en kvalitativ studie av problemstillinger knyttet til korrupsjon i internasjonalt næringslivnob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Sosiologinob
dc.type.courseSOS360eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus732106eng
dc.type.programMASV-SOSeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record