Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Sondre Strandskogeng
dc.date.accessioned2011-01-06T10:05:16Z
dc.date.available2011-01-06T10:05:16Z
dc.date.issued2010eng
dc.date.submitted2010-05-15eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4396
dc.description.abstractTeach First er en organisasjon som rekrutterer studenter med toppkarakterer fra de mest anerkjente universitetene i Storbritannia til å undervise ved landets statlige skoler i to år. Disse skolene har tradisjonelt slitt med rekruttering av kvalifiserte lærere, og Teach First vil bidra til å heve kvaliteten og utjevne utdanningsmessige ulikheter i det statlige skolesystemet, samt heve læreryrkets status. Organisasjonen er knyttet til store nasjonale og internasjonale korporasjoner som gir deltakerne mulighet til å akkumulere økonomisk, sosial, kulturell og symbolsk kapital (Bourdieu, 2006). Denne oppgaven tar for seg Teach Firsts rolle i relasjon til sosiale reproduksjonsmekanismer i det britiske skolesystemet med utgangspunkt i tidligere studier av organisasjonen (Hutchings et al., 2006, Smart et al., 2009), og sosiale reproduksjonsteorier om skolens rolle i samfunnet (Bourdieu & Passeron, 1977, Hernes, 1974) i en nasjonalhistorisk- og kulturell kontekst (Young, 1958, Hartmann, 2006, Taylor, 2006). Basert på et etnografisk studie av Teach Firsts sommerinstitutt i 2009 er fokuset i denne oppgaven først og fremst rettet mot deltakerne, deres sosiale bakgrunn, og hvordan de rekrutteres og formes til rollen som lærer. I tillegg vektlegger jeg organisasjonens legitimering og begrunnelse for egen eksistens. Dette sees i forhold til informantenes forståelse av sin egen posisjon, rolle og deres ideer om likhet i det britiske skolesystemet. Jeg undersøker også hvordan Teach First plasserer seg i en større samfunnskontekst, ved å se på hvordan informantene gjennom sin sosiale posisjon distingverer seg fra arbeiderklassen og tradisjonelle lærere. Med utgangspunkt i oppgavens teoretiske rammeverk viser undersøkelsen at Teach First preges av en likhetsideologi som fremmer elever med akademisk potensial basert på "naturlige evner". Slik legitimerer informantene både sin egen privilegerte posisjon og svakere elevers lavere posisjon, både i utdanningssystemet og i samfunnet for øvrig. Teach First representerer på denne måten en kilde til reproduksjon av middelklasseprivilegier og stereotypier av arbeiderklassen, samt kontinuitet av reproduksjonsmekanismer i det britiske skolesystemet.en
dc.format.extent810230 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTeach Firsteng
dc.subjectStorbritannianob
dc.subjectOxfordnob
dc.subjectCambridgenob
dc.subjectUtdanningnob
dc.subjectLæreryrketnob
dc.subjectSosial reproduksjonnob
dc.subjectMiddelklassenob
dc.subjectArbeiderklassenob
dc.titleGiving something back to society" - Et etnografisk studie av Teach Firsteng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Sosiologinob
dc.type.courseSOS360eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus732106eng
dc.type.programMASV-SOSeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record