Show simple item record

dc.contributor.authorNaas, Marielleeng
dc.date.accessioned2011-08-16T15:29:59Z
dc.date.available2011-08-16T15:29:59Z
dc.date.issued2009-05-25eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4879
dc.description.abstractThe purpose of this study has been to look at the differences between children in a control group and in an at- risk category group for development of dyslexia when it comes to letter knowledge and word reading. In the chapter “Theory and evidence”, theories of reading and writing difficulties are presented together with theories of letter knowledge and dyslexia. Morton and Frith`s (1995) model of developmental psychopathology is used to describe the dyslexia at a symptomatic level, a cognitive level and a biological level. In the chapter “Methods and critical comments” it relevant to discuss the different sides to the study which has either strengthened or weakened the validity of the results. Data was collected by a questionnaire issued to kindergarten teachers and the parents of a selection of the children, 5 years old (n=109). This formed the basis for calculating a risk index on developmental dyslexia. The risk category group consisted of 25 children and the control group consisted of 24 children. In the present study the children were tested in relation to letter knowledge and word reading when they were 5, 6 and 7 years old. The Ttests showed significant differences between the risk and control group on letter knowledge when the children were 5, 6 and 7 years old. However, as to word reading, there was no significant differences between the groups when the children were 5 years old. But when the children were 6 and 7 years old there were significant differences between the groups. The study shows that letter knowledge is an important maker for early reading and writing development. The results confirm earlier research showing that weak letter knowledge can predict reading and writing difficulties. The results are discussed in the light of theory and research.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke om det var forskjell på barna i kontrollgruppen og i risikogruppen for utviklingen av dysleksi når det gjelder tidlig bokstavkunnskap og ordlesing. I kapittelet ”Teori og empiri” er lese- og skriveutvikling presentert, samt bokstavkunnskap og dysleksi. Morton og Frith (1995) sin kausale modell for psykopatologi er benyttet for å beskrive dysleksiproblematikken på symptomnivået, det kognitive nivået og biologiske nivået. Samt miljøpåvirkningers betydning for de ulike nivåene. I kapittelet ”Metode og metodekritikk” har det vært vesentlig å drøfte ulike sider ved studien som har kunnet styrke eller svekke validiteten til resultatene. Det ble samlet inn opplysninger fra et spørreskjema som ble sendt ut til barnehageansatte og foreldre til et utvalg av barn som alle var 5 år gamle (n=109). Dette dannet grunnlag for å kalkulere en risikoindeks for å utvikle dysleksi. Risikogruppen bestod av 25 barn og kontrollgruppen bestod av 24 barn. Disse ble testet i forhold til bokstavkunnskap og ordlesing da de var 5, 6 og 7 år. T-testene viste signifikante forskjeller mellom risiko- og kontrollgruppen innenfor bokstavkunnskap da barna var både 5 år, 6 år og 7 år. Det var for øvrig ingen signifikant forskjell mellom gruppene da barna var 5 år, innenfor ordlesing. Men da barna ble 6 år og 7 år var det signifikante forskjeller mellom gruppene. Funnene viser at bokstavkunnskap er en viktig markør for den tidlige lese- og skriveutviklingen. Resultatene bekrefter tidligere forskningsfunn som viser at dårlig bokstavkunnskap kan predikere senere lese- og skrivevansker. Funnene er drøftet i lys av teori og forskning.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectRisk of dyslexiaeng
dc.subjectLetter knowledgeeng
dc.subjectReadingeng
dc.titleBokstavkunnskap og ordlesing. En kvantitativ undersøkelse av barn i alderen 5-7 år som er i risikosonen for å utvikle dysleksieng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasternob
dc.type.courseLOGO350eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus799999eng
dc.type.programMAPS-LOG06eng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record