Show simple item record

dc.contributor.authorGautesen, Espeneng
dc.date.accessioned2011-09-07T12:07:13Z
dc.date.available2011-09-07T12:07:13Z
dc.date.issued2010-08-22eng
dc.date.submitted2010-08-22eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4969
dc.description.abstractDenne utredningen presenterer en vurdering av hvorvidt den forventede øk-ningen i pensjonsutbetalingene er finanserbare. Vi ønsker samtidig å besvare om Statens pensjonsfond - Utland er tilstrekkelig stort til å demme opp for eventuel-le underskudd på offentlige budsjett. Vi ser på inntektspensjonsdelen i det re- formerte pensjonssystemet og tilpasser dette i en overlappende generasjonsmo-dell. Videre gjør vi detaljerte fremskrivninger av den demografiske strukturen i Norge og det offentliges netto kontantstrøm fra petroleumssektoren. Effektene på pensjonsutgiftene som følge av den generelle aldringen i befolkningen analy-seres i en numerisk simuleringsmodell. Uten de årlige overføringene fra Statens pensjonsfond - Utland finner vi at offentlig sektor går med underskudd i hele rapporteringsperioden, som er fra og med 2009 til 2060. Inkluderes overføringene (realavkastningen) fra pensjons-fondet i offentlige inntekter, snus derimot underskuddene til overskudd i samtli-ge år. Siden analysen kun tar hensyn til inntektspensjonsdelen i folketrygden, kan vi ikke gi noe presist svar på om pensjonsfondet er en tilstrekkelig stor buf-fer til å dekke andre aldersrelaterte utgifteren_US
dc.format.extent4196834 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectOLGnob
dc.subjectDødssannsynligheternob
dc.subjectStatens netto kontantstrømnob
dc.subjectPetroleumssektorennob
dc.subjectSimuleringsmodellnob
dc.subjectGamsnob
dc.titleStatens pensjonsfond - Utland: En tilstrekkelig stor hvilepute?eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasternob
dc.type.courseECON390eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus734103eng
dc.type.programMASV-SØKeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record