Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Wenche Sofieeng
dc.date.accessioned2011-11-14T13:04:30Z
dc.date.available2011-11-14T13:04:30Z
dc.date.issued2011-01-05eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5180
dc.description.abstractBakgrunn: Liggetid på barselavdelingene er blitt kortet ned de siste år i Norge, noe som har medført innføring av poliklinisk oppfølging på sykehus av friske nyfødte og barselkvinner i løpet av den første uken etter fødsel. Stortingsmelding nr.47 (2008-2009) anbefaler at lokal jordmortjeneste tar seg av oppfølging av mor og barn de første dager etter fødsel. Fra 1995 til ca 2000 foretok distriktjordmødre i Nordhordland hjemmebesøk og utførte nødvendige kontroller hos denne gruppen, som dro tidlig hjem etter fødsel. Hensikt: Hensikten i denne undersøkelsen er å analysere nytteeffekten av det enkelte behandlingsalternativ, poliklinisk oppfølging på Kvinneklinikken eller hjemmebesøk av jordmor, gjennom å bruke betalingsvilje som en indikator for å få frem dette. Det er i tillegg viktig å synliggjøre hvilken type oppfølging denne gruppen ønsket ved en eventuell fremtidig fødsel. Materiale: Studien bygger på data fra gravide, flergansfødende i Nordhordland. Spørreskjemaet ble delt ut i forbindelse med svangerskapskontroll. Det var 50 % svarandel. Metode: Kvantitativ metode, innsamlet data fra spørreskjema, survey. Resultat: De var større betalingsvilje for hjemmebesøk versus oppfølging på Kvinneklinikken. De fleste (2/3) ønsket hjemmebesøk av jordmor ved neste fødsel. Konklusjon: Barselomsorgen er i endring, fordi liggetid er kortet ned. Dette medfører nye og andre utfordringer for helsevesenet. Da denne undersøkelsen omfatter et lite distrikt i Norge, er det anbefalt mer forskning på tema oppfølging første uken etter fødsel i et større område. Dermed kan man kan utarbeide gode kvalitative retningslinjer i forbindelse med oppfølging av den nyfødte og barselkvinner mer generelt. I påvente av resultater fra forskning på feltet er det viktig at helsemyndighetene tar resultatene i denne spørreundersøkelsen på alvor.en
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSurveyeng
dc.subjectBarselomsorgnob
dc.subjectOppfølging etter fødselnob
dc.subjectLiggetidnob
dc.subjectHelseøkonominob
dc.subjectSpesialisthelsetjenestennob
dc.subjectPrimærhelsetjenestennob
dc.titleSpesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten? Hvilken oppfølging ønsker kvinner fra Nordhordland den første uken etter fødsel? - en spørreundersøkelseeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasternob
dc.type.courseHELVID650eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus761901eng
dc.type.programMATF-HEVIDeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record