Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Nina Nygårdeng
dc.date.accessioned2011-12-14T09:41:41Z
dc.date.available2011-12-14T09:41:41Z
dc.date.issued2011-02-01eng
dc.date.submitted2011-02-01eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5288
dc.description.abstractThe transition to parenthood (TTP) affects women's mental health in different ways. TTP can be a challenging transition, especially for relationship satisfaction which has shown to decrease. In addition, an increasing proportion of women experience postpartum depression. Self-efficacy is shown to be protective against depressive symptoms, while the experience of control is related to satisfaction. The aim of the present study is to complement the research in the field of TTP, for first-time mothers. This by examining the importance of self-efficacy for relationship satisfaction, and postpartum depression. Three hypotheses were examined; 1) Relationship satisfaction declines through TTP, 2) Women who scores high on self-efficacy is more satisfied in their relationship after TTP, and 3) Women who have high self-efficacy score lower on postpartum depression after TTP. The present study is subject to the project "Samliv og Helse", which is a part study related to "The Norwegian Mother and Child Cohort Study". Results from t-test (hypothesis 1, N = 31,629) and ANCOVA (hypothesis 2, N = 28,859; hypothesis 3, N = 29,301) showed that relationship satisfaction declined through TTP, and self-efficacy had little explanatory value for relationship satisfaction and postpartum depression. Relationship satisfaction before TTP explained 38.5 % of the variance of the decline in satisfaction, and signs of depression before TTP explained 13.7 % of the variance of postpartum depression. Concluding remarks is that TTP has a negative impact on relationship satisfaction, self-efficacy is positive for mental health but not essential for relationship satisfaction and postpartum depression. The results support previous research which has shown that the decisive factors are relationship satisfaction before TTP, and signs of depression before TTP. Keywords; mental health, transition to parenthood, self-efficacy, relationship satisfaction, postpartum depression.en
dc.description.abstractOvergangen til foreldreskapet (OTF) påvirker den psykiske helsen til kvinner i ulik grad. OTF kan føre til en rekke utfordringer, spesielt ved at tilfredsheten i parforholdet er vist å synke. I tillegg er det en økende andel kvinner som opplever fødselsdepresjon. Mestringsforventning er vist å være beskyttende for depressive symptomer, samtidig som opplevelsen av kontroll er relatert til tilfredshet. Hensikten med studien er å komplimentere forskningen på området OTF, for førstegangs fødende kvinner. Dette ved å undersøke betydningen av mestringsforventning for partilfredshet og fødselsdepresjon. Tre hypoteser ble undersøkt; 1) Tilfredsheten i parforholdet synker gjennom OTF, 2) Kvinner som skårer høyt på mestringsforventning er mer tilfredshet i parforholdet etter OTF, og 3) Kvinner som har høy mestringsforventning skårer lavere på fødselsdepresjon etter OTF. Studien er underlagt prosjektet "Samliv og helse", som er en delstudie knyttet til "Den Norske Mor og barn undersøkelsen" (MoBa). MoBa er en kohortstudie styrt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Resultater fra t-test (hypotese 1, N= 31.629) og ANCOVA (hypotese 2, N= 28.859 og hypotese 3, N= 29.301) viste at tilfredsheten i parforholdet sank gjennom OTF, og mestringsforventning hadde liten forklaringsverdi for tilfredshet i parforholdet og fødselsdepresjon. Tilfredshet i parforholdet før OTF forklarte 38.5 % av variansen av nedgangen i tilfredshet, og tegn til depresjon før OTF forklarte 13.7 % av variansen til fødselsdepresjon. Konkluderende bemerkninger er at OTF har en negativ innvirkning på tilfredshet i parforholdet, høy mestringsforventning er positivt for den psykiske helsen men ikke avgjørende for tilfredshet i parforholdet og fødselsdepresjon. Studien gir støtte til tidligere forskning som har funnet at avgjørende faktorer er tilfredshet i parforholdet før OTF, og tegn til depresjon før OTF. Nøkkelord; psykisk helse, overgang til foreldreskap, mestringsforventning, tilfredshet i parforholdet, fødselsdepresjonen
dc.format.extent5418976 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMental healtheng
dc.subjectTransition to parenthoodeng
dc.subjectSelf-efficacyeng
dc.subjectRelationship satisfactioneng
dc.subjectPostpartum depressioneng
dc.subjectPsykisk helsenob
dc.subjectOvergang til foreldreskapnob
dc.subjectMestringsforventningnob
dc.subjectTilfredshet i parforholdetnob
dc.subjectFødselsdepresjonnob
dc.titleKvinners psykiske helse i overgangen til foreldreskapet. Betydningen av mestringsforventning for tilfredshet i parforholdet og fødselsdepresjon.eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Helsefremmende arbeid og helsepsykologinob
dc.type.courseHEFR395eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus761901eng
dc.type.programMAPS-HEFReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record