Show simple item record

dc.contributor.authorRingdal, Ninaeng
dc.date.accessioned2012-01-12T08:11:58Z
dc.date.available2012-01-12T08:11:58Z
dc.date.issued2011-11-10eng
dc.date.submitted2011-11-10eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5408
dc.description.abstractSinging, but not in tune while singing Teachers' experiences of students with song disabilities and song disabilities topics in the Norwegian compulsory school. A compulsory school without children singing? Unthinkable. Song and the compulsory school practice in Norway have been, and still are, in symbiosis with each other. "Now, let`s all sing together!" is a generally common expression. Singing is an important part of the music subject in the compulsory school and is integrated into other subjects, used as a tool for learning and a learning method. The general perception is that to sing has a value of its own, and that it means to be singing in cooperation and harmony with others. The singing itself is also regarded to have a value of its own for the pupils' personal development and self-perception. Singing is still something to be mastered within certain cultural norms. Some school pupils are struggling with the singing, and are experiencing song-related difficulties. The song disabilities covered in this thesis are the two phenomenas tone deafness and tone monotoners. This thesis is cumulative and encompasses, and is built upon, earlier research and literature which has been important regarding the song disabilities theme. Research has disclosed that adult people, who had song disabilities during their compulsory school, at that time experienced to be slighted. Song disabilities were neglected. To lack song" has been a great loss to many of them later in life. How does contemporary compulsory school deal with song disabilities? Do the pupils with song disabilities get the option to develop a singing voice of their own? This I would investigate and write about, and the focus of this thesis became: What thoughts and reflections do six music teachers have regarding pupils with singing difficulties and about the song disabilities topic in compulsory school". The method of this investigation is the qualitative research interview. The informants contribute with their experience and knowledge to disclose how the school handles pupils with singing problems and the song disorder topic. The empirical material shows that the song disability is still a non topic" in the Norwegian compulsory school of today. I hope that this thesis may initiate a change of attitude in the compulsory school, in order to treat pupils with song disabilities in a serious manner.en
dc.description.abstractStemmer som ikke stemmer ved sang Læreres opplevelser av elever med sangvansker og om sangvanskeproblematikken i grunnskolen. En grunnskole uten barnesang? Utenkelig. Sang og grunnskole har vært, og er fremdeles, i symbiose med hverandre. "Nå synger vi alle sammen!" er et gjennom-gående fellesuttrykk. Sang er en viktig del av musikkfaget i grunnskolen og er integrert i andre fag, brukt som middel og læringsmetode. Vi tenker sang i samarbeid og samklang med andre, men sang har også sin egenverdi for elevenes personlige utvikling og selvoppfatning. Sang er likevel noe som skal mestres innen visse kulturelle normer. Noen elever i skolen strever med sang, og har sangvansker. Sangvanskene som oppgaven tar for seg er fenomenene toneskeivhet (tonedøvhet) og tonemonotoni (brumming). Masteroppgaven er oppsamlende og tar for seg, og bygger på, tidligere forskning og litteratur som har hatt betydning for temaet omkring sangvanskeproblematikken. Forskning har vist at voksne mennesker, som hadde sangvansker i sin skoletid, opplevde den gang å bli tilsidesatt. Sangvansker ble neglisjert. "Å mangle sang" har vært et stort savn for mange av dem videre i livet. Hvordan forholder dagens skole seg til sangvansker? Får elever med sangvansker i grunnskolen muligheten til å utvikle egen sangstemme? Dette ville jeg undersøke og skrive om, og masteroppgavens problemstilling ble: "Hvilke tanker og refleksjoner gjør seks musikklærere seg om elever med sangvansker og om sangvanskeproblematikken i grunnskolen?" Metoden for undersøkelsen er det kvalitative forskningsintervju. Informantene for undersøkelsen er seks lærere i grunnskolen som underviser i musikk, og som bidrar med sin erfaring og kunnskap til å kaste lys over skolens håndtering av elever med sangvansker og sangvanskeproblematikken. Empirien viser at sangvansker hos elever i dagens grunnskole er et "ikke-tema". Jeg håper at denne oppgaven kan være med på å igangsette en holdningsendring i grunnskolen til å ta elever med sangvansker på alvor.en
dc.format.extent2012111 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSangvanskernob
dc.subjectSangvanskeproblematikknob
dc.subjectMusikkfagnob
dc.subjectTonedøvhetnob
dc.subjectToneskeivhetnob
dc.subjectBrummingnob
dc.titleStemmer som ikke stemmer - ved sang: Læreres opplevelser av elever med sangvansker og om sangvanskeproblematikken i grunnskoleneng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Pedagogikk, IKT-basertnob
dc.type.coursePED396eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus724112eng
dc.type.programMAPS-PEDIKeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record