Show simple item record

dc.contributor.authorSlåtten, Hildeeng
dc.contributor.authorAndersen, Normaneng
dc.contributor.authorHolsen, Ingrideng
dc.date.accessioned2012-01-13T08:48:02Z
dc.date.available2012-01-13T08:48:02Z
dc.date.issued2009eng
dc.identifier.isbn978-82-8088-406-0eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5423
dc.description.abstractDette er ei lærarrettleiing for lærarar i ungdomsskulen om førebygging og handtering kjønnsrelatert mobbing, homofobisk erting, og seksuell trakassering. Prosjektet er finansiert og utforma på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Delar av rettleiinga er henta frå rapporten ”Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskulen” av Slåtten, Anderssen og Holsen (2008). Lærarrettleiinga har til hensikt å hjelpe norske skular til å innfri kravet frå Opplæringslova og Mobbemanifestet om å skape trygge læringsmiljø, og gripe inn når elevar vert utsette for bruk av krenkande ord. I det oppdaterte mobbemanifestet frå 2006, og i Manifest mot mobbing 2009 – 2010 vert det i tillegg presisert at homofobi skal takast alvorleg. Lærarrettleiinga er primært forankra i Opplæringslova sitt krav om at personalet og leiinga har drøfta seg fram ei felles haldning, slik at dei reagerer likt ovanfor trakasserande språkbruk. Vidare er lærarrettleiinga forankra i læreplan for norskfaget for ungdomstrinnet der det heiter at elevane etter 10. årstrinn skal kunne drøfte korleis språkbruken kan virke diskriminerande og trakasserande.en
dc.language.isonnoeng
dc.publisherResearch Centre for Health Promotion, The University of Bergeneng
dc.relation.ispartofseriesHEMIL-rapporten
dc.relation.ispartofseries2-2009en
dc.subjectMobbingnob
dc.subjectSeksuell trakasseringnob
dc.subjectHomofobinob
dc.subjectKjønnnob
dc.subjectLærarrettleiingnob
dc.titleNei til ”Homo!” og ”Hore!” i ungdomsskulen: Lærarrettleiing om førebygging og handtering av kjønnsrelatert mobbing, homofobisk erting og seksuell trakasseringeng
dc.typeResearch reporteng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280eng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record