Now showing items 1-1 of 1

  • AMPK som regulator av mitokondriell biogenese i en ny reporter-cellemodell 

    Ahmed, Bina Qassem (The University of Bergen, 2011-08-31)
    I dette prosjektet studerte vi rollen til den cellulære energisensoren Adenosine Monophosphate Aktivert Protein Kinase (AMPK) ved mitokondriell biogenese i en ny reportercellemodell, HelaNRF1mitoGFP. To kjente AMPK ...
    Master thesis