Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalitet av generika 

   Ashraf, Attyah (The University of Bergen, 2014-05-20)
   Bakgrunn: Forskning har vist at det er betydelig skepsis i befolkningen til generiske legemidler, selv om disse per definisjon er bioekvivalente. Dette har også blitt vist i flere bioekvivalensstudier. Det rapporteres ...
   Master thesis