Now showing items 1-1 of 1

  • Farmasøytrekvirering av legemidler sett fra farmasøytens perspektiv 

   Rossemyr, Iljen (The University of Bergen, 2011-05-20)
   Internasjonalt er farmasøytrekvirering et vidt begrep og praktiseres i forskjellige former. På bakgrunn av svineinfluensapandemien 2009/2010 besluttet HOD på kort varsel å innføre farmasøytrekvirering av de reseptpliktige ...
   Master thesis