Now showing items 401-549 of 549

   Subject
   réttritun [1]
   samarbeid [3]
   Samhandling [1]
   samhandling [1]
   samliv [1]
   Samtale i skolen [1]
   sanger [1]
   Sangvanskeproblematikk [1]
   Sangvansker [1]
   scaffolding [1]
   school [1]
   school engagement [1]
   school leaders [1]
   second Language [1]
   Secondary school [1]
   Seksualundervisning [1]
   self-concept [1]
   Self-determination theory [1]
   selv-nivå [1]
   Selvbestemmelsesteori [1]
   selvbestemmelsesteori [1]
   Selvbestemmelsesteorien [1]
   selvoppfattelse [1]
   selvpresentasjoner [1]
   Selvregulering [1]
   selvreguleringsnivå [1]
   semistrukturert intervju [1]
   Sex education [1]
   Situert læring [2]
   sjølvbestemmingsteori [1]
   sjølvoppfatning [1]
   Skole [1]
   skole [1]
   Skole-foreldre-relasjoner [1]
   Skole-hjem-relasjoner [1]
   skolegang [1]
   skoleledelse [1]
   Skolemiljøutvalg [1]
   skolen [2]
   Skoleprestasjoner [1]
   Skolerådgiver [1]
   skoleutvikling [1]
   skriftlig [2]
   Skriftlig vurdering [1]
   skript [1]
   skriveferdigheiter [1]
   skriving [1]
   Sogn og Fjordane [1]
   sosiale roller [1]
   Sosialisering [1]
   Sport Education Model [1]
   språk [1]
   Språkopplæring [1]
   stipendiat [1]
   strategies [1]
   stress [1]
   student [2]
   Student response systems [1]
   Student teachers [1]
   Student's perceptions [1]
   Studentaktiv læring [1]
   Students' attitudes [1]
   students’ perspective [1]
   støtte [1]
   substance use [1]
   summativ vurdering [1]
   Sykehus [1]
   Sykepleier [1]
   sykepleierstudenter [1]
   syn på barn [1]
   system teori [1]
   systems theory [1]
   Tablets [1]
   talent [1]
   taus kunnskap [1]
   taus kunnskap i handling [1]
   Teacher education [1]
   teachers [1]
   Teaching [1]
   teaching [1]
   Teaching intentions [1]
   Teori [1]
   teori [1]
   teori for praksis [1]
   teori og praksis [1]
   teoriens funksjon [1]
   test anxiety [1]
   testangst [1]
   the Nynorsk effect [1]
   Theater [1]
   Tilbakemelding [1]
   tilbakemelding [1]
   tilbakemeldinger [1]
   tilgjengelighet [1]
   tilhørighet [2]
   tillit [1]
   tilpassa opplæring [1]
   Tilpasset opplæring [1]
   tolking [1]
   Tonedøvhet [1]
   Toneskeivhet [1]
   Traditional lectures [1]
   trainee [1]
   traineeprogram [1]
   Training [1]
   transition from lower to upper secondary school [1]
   trivsel [2]
   tverrfaglig [1]
   tverrprofesjonelt samarbeid [1]
   Tverrsnittsstudie [1]
   Underveisvurdering [2]
   underveisvurdering [4]
   undervisning [2]
   undervisningsmetoder [1]
   Ungdom [1]
   ungdomsskolen [9]
   Universitetspedagogikk [111]
   universitetspedagogikk [1]
   Upper secondary school [2]
   upper secondary school [2]
   utdanning [2]
   utdanningsvalg [1]
   utfordringer [1]
   utvikling [1]
   val [1]
   valfrie former [1]
   VG [1]
   VG3 [1]
   video [1]
   videregående opplæring [1]
   videregående skole [4]
   vitenskapelig personale [1]
   Vocational education [1]
   vocational education [1]
   vocationalization [1]
   voksenopplæring [1]
   voksenpedagogikk [1]
   voksnes læring [1]
   Vurdering [2]
   vurdering [2]
   Vurdering for læring [1]
   vurdering for læring [1]
   vurderingskriterier [1]
   Well-being [1]
   working together [1]
   Workplace learning [1]
   yrkesfaglig utdanning [1]
   yrkesliv [1]
   yrkesretting [1]